• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

MS: second opinion (tweede mening)

Print 

Het is belangrijk dat de diagnose MS zo zeker als mogelijk bij u wordt vastgesteld. Vaak kan dit met grote zekerheid, soms is dit moeilijker. MS kan soms erg op andere aandoeningen lijken. Als u onder behandeling bent bij een specialist in het ziekenhuis bij u in de buurt, kan deze vragen om een beoordeling in het UMCG.

U  kunt zelf vragen om een second opinion. In het UMCG worden dan uw gegevens bekeken en wordt u opnieuw neurologisch onderzocht. Meestal is het niet nodig om alle onderzoeken over te doen. Een ruggenprik wordt meestal niet herhaald. Soms is het nodig toch aanvullend onderzoek te doen.

Behandeling vaststellen

Daarna moet een keuze worden gemaakt of wel of niet wordt gestart met uw behandeling, maar ook voor welk type behandeling. Omdat na het vaststellen van de ziekte MS een vooruitzicht over het beloop van de ziekte vaak moeilijk te geven is, is het ook lastig direct de juiste behandeling te kiezen. Bovendien zijn de behandelingen vaak belastend en kunnen er bijwerkingen zijn.