• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Beloop van de ziekte MS

Print 

MS kan een heel wisselend beloop hebben, van mild tot ernstig. Bij het begin van de ziekte is dit niet te voorspellen. Als de eerste jaren zonder ernstige klachten verlopen is de kans groot dat de situatie tijdens de hierop volgende jaren hetzelfde blijft.

Vormen van MS

Er zijn verschillende vormen van MS:

Benigne MS

Dit betekent dat de ziekte heel mild is. U heeft weinig klachten en geen of weinig terugvallen (schubs).

Relapsing Remitting MS

In het begin van de ziekte heeft u tijdens een aantal weken last van neurologische uitval. Het kan zijn dat u minder ziet met een oog of dat u klachten heeft van doofheid in een arm of been, of dat u problemen heeft bij het lopen. Daarna treedt weer herstel op. Tussen deze periodes door (schubs) is er geen achteruitgang. Gemiddeld hebben mensen met Relapsing Remitting MS een à twee schubs per twee jaar. Het aantal schubs kan echter variëren van meerdere per jaar tot één per tien jaar.
Dit is de meest voorkomende vorm van MS en begint op jongere leeftijd. Relapsing Remitting MS kan overgaan in een benigne vorm en in een meer progressieve vorm, waarbij uitval en andere klachten toenemen.

Secundair Progressieve MS

De Relapsing Remitting MS kan overgaan in de Secundair Progressieve MS. De schubs nemen dan af en u krijgt meer last van neurologische uitval. Vaak wordt het lopen steeds slechter en treden ook andere beperkingen op. Bij sommige patiënten treedt dit al een paar jaar na het begin van de ziekte op, bij anderen pas na bijvoorbeeld twintig jaar.

Primair Progressieve MS

Bij deze vorm van MS begint de ziekte meestal op wat oudere leeftijd met geleidelijke verslechtering. Vooral het lopen gaat achteruit. Er zijn geen plotselinge verslechteringen en verbeteringen (schubs). Circa 10 tot 15% van de patiënten met MS heeft deze vorm van de ziekte.