• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Motorische stoornissen: therapeutische peutergroep

Print 
De therapeutische peutergroep 
  

​V​oor kinderen van 2-4 jaar met een motorische beperking biedt het Centrum voor Revalidatie een therapeutische peutergroep. De peutergroep is een intensieve vorm van behandeling. Het doel van de behandeling is onnodige ontwikkelingsachterstand voorkomen door aandacht te besteden aan alle aspecten van de ontwikkeling van uw kind. De mogelijkheid voor plaatsing in de peutergroep is beperkt en vindt op indicatie plaats. De indicatiecommissie bestaat uit een kinderarts, orthopedagoog en een behandelaar van het kinderrevalidatieteam.

Behandeling

Voor de behandeling komt uw kind 3 of 4 dagdelen per week naar de afdeling Kinderrevalidaite op Beatrixoord. Het behandelprogramma sluit aan bij de ontwikkeling van uw kind en wordt spelenderwijs aangeboden. Tijdens de behandeling worden verschillende vaardigheden van uw kind gestimuleerd, zoals:

  • leervaardigheden
  • motorische vaardigheden
  • communicatieve vaardigheden
  • sociaal emotionele ontwikkeling
  • zelfredzaamheid

Na behandeling in de peutergroep kan uw kind, als het nodig is, verder worden behandeld in het Centrum voor Revalidatie.

Het behandelteam

Een belangrijk kenmerk van de behandeling in het Centrum voor Revalidatie is de multidisciplinaire werkwijze. Dit betekent dat verschillende behandelaars bij de behandeling van uw kind zijn betrokken, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, logopedist en een ergotherapeut. Het behandelteam wordt samengesteld aan de hand van de problemen die uw kind heeft. De verschillende behandelaars werken nauw met elkaar samen in het behandelteam en met de kinderdagcentra. Een medisch specialist is eindverantwoordelijk voor de behandeling.

Uw rol

U wordt actief bij de behandeling van uw kind betrokken. Het is belangrijk dat u regelmatig aanwezig bent bij de therapie. U krijgt dan bijvoorbeeld advies over de manier waarop u uw kind het beste kunt stimuleren om zich optimaal te ontwikkelen.

De begeleiding die u krijgt, is een onderdeel van de behandeling en kan plaatsvinden binnen de therapie van uw kind of in gesprekken zonder uw kind. Het verloop van de behandeling wordt minimaal 2 maal per jaar geëvalueerd en bijgesteld in een teamvergadering waarbij uw aanwezigheid op prijs wordt gesteld.

Vragen

De behandeling vindt plaats in het Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord. Als u vragen heeft, kunt u het secretariaat van het team bellen op het telefoonnummer (050) 361 79 99.