• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Motorische stoornissen/ontwikkelingsproblemen: revalidatiebehandeling

Print 
Kinderrevalidatie 
  

​Het kinderrevalidatieteam onderzoekt en behandelt kinderen van 0-18 jaar met problemen in de ontwikkeling. Dit kunnen kinderen zijn met spasticiteit, spina bifida, een spierziekte of hersenletsel. Ook kinderen met een stoornis in de coördinatie van de motoriek, dus Developmental Coördination Disorder (DCD), en kinderen met een chronische ziekte zoals astma of reuma, kunnen hier terecht.

Het kinderrevalidatieteam onderzoekt de beperkingen en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind en biedt behandelingen aan in teamverband. Daarnaast geeft het team advies en informatie over de motorische ontwikkeling van uw kind. Ook met vragen over bijvoorbeeld de opvoeding van uw kind en over spelmaterialen of hulpmiddelen kunt u hier terecht. Voor het spreekuur van het kinderrevalidatieteam heeft u een doorverwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Intake en screening

Nadat de revalidatie- of kinderarts de aanmeldingsbrief van uw huisarts of specialist heeft gekregen, krijgt u een oproep voor het spreekuur. Tijdens dit spreekuur onderzoekt de arts uw kind en heeft een gesprek met u. Daarna kan de arts besluiten tot een observatieperiode, de screening. Deze periode duurt een aantal dagdelen.

Tijdens de creening komt u met uw kind enkele keren naar de kinderrevalidatie. Verschillende leden van het behandelteam observeren en onderzoeken uw kind en inventariseren samen met u de problemen waar u met uw kind (dagelijks) tegenaan loopt. Daarbij maken de teamleden gebruik van vragenlijsten, observatiemethodes en tests. De uitslagen van de diverse observaties worden met u besproken in een 'Ouder-Bij-Teamgesprek (OBT) en zijn de basis voor het opstellen van een eventueel behandelprogramma.

Behan​deling

Het doel van de behandeling is het oplossen van de problemen in het dagelijks leven en het leren omgaan met de blijvende problemen. De behandeling is er op gericht dat uw kind zo zelfstandig mogelijk wordt en zich zo goed mogelijk leert redden in de maatschappij.
Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, bijvoorbeeld:

  • behandeling en begeleiding door leden van het behandelteam, zoals de kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, muziektherapeut of logopedist;
  • ondersteuning en advisering bij het uitzoeken naar een geschikt hulpmiddel, bijvoorbeeld een loophulpmiddel, een communicatiemiddel of een woningaanpassing;
  • therapeutische peutergroepen voor kinderen van twee tot vier jaar. Meer informatie hierover vindt u via de link onder aan deze pagina;
  • onderzoek en behandeling voor een kind met Developmental Coördination Disorder (DCD);
  • consult en advies aan externe behandelaars, bijvoorbeeld overleg en advisering aan fysiotherapeuten of ergotherapeuten of aan de docent van uw kind;
  • 'Astma, leer- en bewegingsprogramma' voor kinderen. Meer informatie over dit programma vindt u via de link onder aan deze pagina.

De behandelingen zijn poliklinisch en vinden individueel en/of in groepen plaats in een kindvriendelijke omgeving.

Het behandelteam

Een belangrijk kenmerk van de behandeling in het Centrum voor Revalidatie is de multidisciplinaire werkwijze. Dit betekent dat verschillende behandelaars bij de behandeling van uw kind zijn betrokken. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, logopedist en een ergotherapeut. Het behandelteam wordt samengesteld aan de hand van de problemen die uw kind heeft. De verschillende behandelaars werken nauw met elkaar samen in het behandelteam en een medisch specialist is eindverantwoordelijk voor de behandeling.

Uw rol

U wordt actief betrokken bij de behandeling van uw kind. Het is daarom belangrijk dat u regelmatig aanwezig bent bij de therapie. U krijgt dan bijvoorbeeld advies over de manier waarop u uw kind het best kunt stimuleren om zich optimaal te ontwikkelen.

Uw begeleiding is een onderdeel van de behandeling. De begeleiding kan plaatsvinden binnen de therapie van uw kind of in gesprekken zonder uw kind. Het verloop van de behandeling wordt minimaal twee maal per jaar geëvalueerd en bijgesteld in een teamvergadering. Uw aanwezigheid bij deze vergadering wordt op prijs gesteld.

Meer informatie

De behandeling vindt plaats in het Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord. Met vragen over de behandeling kunt u contact opnemen met het revalidatiecentrum. Telefoonnummer (050) 361 79 99.

Meer over revalideren in het Centrum voor Revalidatie leest u in de brochures 'Maak kennis met het Centrum voor Revalidatie' en op de pagina's van het Centrum voor Revalidatie.