• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Meerdere lichamelijke aandoeningen of veel medicijnen (bij ouderen)

Print 

 
U (uw partner of uw ouder) heeft meerdere, vaak chronische ziekten die mogelijk onderling met elkaar te maken hebben. Soms kan een probleem ontstaan bij het stellen van de juiste diagnose. Bijvoorbeeld in de volgende situatie. Kortademigheid kan optreden als u last heeft van uw hart, maar ook als u last heeft van uw longen. Als u tegelijkertijd problemen heeft met zowel uw hart als longen, is het soms moeilijk voor de arts om te beoordelen waar die kortademigheid nu vandaan komt.

In een andere situatie kan het zijn dat u meerdere geneesmiddelen gebruikt, die mogelijk niet goed op elkaar reageren en extra klachten geven. Daarnaast kan het zo zijn dat u  behoefte heeft aan een arts, die de behandeling van uw ziekten en/of uw medicijngebruik coördineert.
Uw huisarts (of medisch specialist) heeft u doorgestuurd naar het Universitair Centrum voor Ouderengeneeskunde (UCO) voor verder onderzoek.

Het onderzoek

Bij het UCO onderzoeken een arts en een verpleegkundige u. De arts is een internist ouderengeneeskunde. Zij zijn beide gespecialiseerd in de medische zorg voor ouderen. Er worden vragen gesteld over uw klachten en aandoeningen. Ook stellen zij vragen over uw stemming en uw situatie thuis. De arts doet een uitgebreid lichamelijk onderzoek bij u. De verpleegkundige doet enkele algemene testen om een indruk te krijgen van uw geestelijk functioneren. Hij test bijvoorbeeld uw geheugen door het stellen van vragen. Hierna wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt en laat u bloedprikken. Dit gebeurt op het UCO. Soms is het nodig dat u ook een röntgenfoto laat maken. Dit gebeurt op de röntgenafdeling. Als dat nodig is, wordt u daar naar toe begeleid.
Na deze onderzoeken kunt u weer naar huis. Het kan zijn dat er aanvullend onderzoek nodig is. Er wordt voor u een nieuwe afspraak gemaakt en u komt daarvoor op een andere dag terug.

Uitslag van het onderzoek

Voor de uitslagen van het onderzoek komt u op een andere dag terug bij het UCO. Tijdens het gesprek vertelt de arts u welke behandeling eventueel mogelijk is. Uw doorverwijzer, in de regel uw huisarts, ontvangt schriftelijk bericht van het onderzoek, het vervolg en eventuele behandelmogelijkheden.

Behandeling

De behandeling is afhankelijk de ziekten die de oorzaak zijn van uw achteruitgang. De behandeling kan bestaan uit (een combinatie van):

aanpassing van uw medicatie;

Aanpassing van uw thuissituatie, bijvoorbeeld door het inschakelen van extra thuishulp of gebruik van ‘tafeltje dekje’.