• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

De vier stappen bij longrevalidatie

Print 

Het doel van longrevalidatie is om ervoor te zorgen dat u in het dagelijkse leven minder last heeft van uw longaandoening. Om dat doel te bereiken volgt u de vier stappen de hieronder kort staan beschreven.

Stap 1 Eerste gesprek

U komt voor het eerste gesprek op locatie Beatrixoord bij een longarts of een verpleegkundig specialist. Samen kijkt u of longrevalidatie voor u zinvol is. Tijdens dit gesprek onderzoekt de longarts of verpleegkundig specialist u.  

Stap 2 Onderzoeksperiode

Voordat de behandeling kan beginnen is het belangrijk om te weten welke problemen u door uw chronische longaandoening in uw dagelijks leven tegenkomt. Om daar achter te komen heeft u in de onderzoeksperiode verschillende gesprekken, onderzoeken en testen.

In een gesprek met de longarts ontvangt u de uitslagen van de onderzoeksperiode. Samen met de arts besluit u of u gaat starten met het longrevalidatieprogramma.

Stap 3 Behandeling

U volgt een revalidatieprogramma van negen weken. In de vierde week van uw revalidatieprogramma bespreekt u samen met het revalidatieteam de voortgang van uw revalidatie. In week acht bespreekt u naast de voortgang ook de resultaten en de afronding van uw revalidatie. Ook bespreekt het revalidatieteam dan de nazorg met u.

Stap 4 Nazorg

Nadat het revalidatieprogramma is afgerond, kunt u met vragen over uw longaandoening eerst nog bij uw behandelaars terecht. Ook heeft u nog twee keer contact om te kijken hoe het met u gaat en hoe u de behandeling heeft ervaren.

Beslismomenten tijdens uw revalidatie

Tijdens het revalidatietraject is elke stap een beslismoment voor u als patiënt en voor het revalidatieteam. Voor u speelt de vraag: 'Wil en kan ik revalideren?' Voor het revalidatieteam speelt de vraag: 'Kunnen wij u revalideren?' Als tijdens een van de stappen blijkt dat longrevalidatie voor u niet geschikt is, verwijst het revalidatieteam u terug naar de arts die u  naar het Centrum voor Revalidatie verwezen heeft. Het revalidatieteam geeft u een behandeladvies mee. Als u na het eerste gesprek verder gaat met de revalidatie, dan ontvangt u bij iedere volgende stap nieuwe informatie over de gang van zaken.