• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Lip Kaak Gehemeltespleet (Schisis)

Print 

Een lip-kaak-gehemeltespleet wordt ook wel in het Grieks een cheilo-gnato-palato-schisis (cheilo = lip, gnato = kaak en palato = gehemelte) genoemd. Een lip-kaak-gehemeltespleet ontstaat vroeg in de zwangerschap (vóór 12 weken). De weefseldelen die samen het middengedeelte van het gelaat gaan vormen groeien niet of onvolledig naar elkaar toe, waardoor er ruimte (spleet) tussen die weefseldelen blijft bestaan. De ernst van de aandoening (van een eenzijdige lipspleet tot een dubbelzijdige lip-kaak-gehemeltespleet tot een dubbelzijdige lip-kaak-gehemeltespleet) kan per kind sterk verschillen, ook binnen één gezin of familie.
Een lip-kaak-gehemeltespleet kan op zichzelf staan, maar kan ook onderdeel zijn van een aandoening (ook wel syndroom genoemd).

                  

                    Enkelzijdige en dubbelzijdige lip-kaak-gehemeltespleet

Lip-kaak-gehemeltespleet en erfelijkheid

Een lip-kaak-gehemeltespleet komt bij ongeveer 1 op de 600 pasgeboren kinderen voor. De precieze oorzaak van een op zichzelf staande schisis is niet bekend. Wel weten we dat bij het ontstaan ervan zowel erfelijke als niet-erfelijke invloeden een rol spelen. In een aantal families bestaat een erfelijk verhoogde kans op het krijgen van kinderen met een schisis.

Onderzoek tijdens de zwangerschap

Een lip-kaak-gehemeltespleet kan niet worden opgespoord met een vlokkentest of vruchtwateronderzoek. Eventueel kan vanaf de 16e tot de 18e week van de zwangerschap met behulp van een uitgebreide echoscopie worden bekeken of de foetus (= het nog ongeboren kind) een lip-kaak-gehemeltespleet heeft. Echoscopie is echter niet volledig betrouwbaar voor het uitsluiten van een lip-kaak-gehemeltespleet.

Als u kiest voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek, dan kunt u in een vroeg stadium van uw zwangerschap contact opnemen met de polikliniek Prenatale Diagnostiek van de afdeling Obstetrie en Gynaecologie van. Dit kan bij drie locaties van het schisisteam:

  • Het UMCG via telefoonnummer: (050) 361 30 28
  • De Isala klinieken in Zwolle via telefoonnummer (038) 424 27 19
  • Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) via telefoonnummer (058) 286 66 66

Dit uitgebreidere echoscopisch onderzoek is een ander onderzoek dan de 20 weken echo waar iedere zwangere voor kan kiezen.

Aanvullende informatie

Er is beknopt uitgelegd wat een lip-kaak-gehemeltespleet is. Voor meer informatie kunt u de folder over de lip-kaak-gehemeltespleet aanklikken onder het kopje ‘Gerelateerde informatie’.