• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kinderlevertransplantatieteam

Print 

Het Kinderlevertransplantatieteam bestaat uit veel verschillende medewerkers. Op deze pagina leest u welke medewerkers tot het team behoren en wat ze voor u en uw kind betekenen.

Verpleegkundig consulenten levertransplantatie

Dit zijn gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van kinderlevertransplantatie. Op de polikliniek verzorgen de verpleegkundig consulenten samen met de kinderarts-gastroenterologen het spreekuur. Daarnaast zijn zij buiten het spreekuur het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders voor vragen over levertransplantatie.

Medische adm​​inistratie polikliniek

De medische administratie verzorgt de coördinatie en planning van het spreekuur. Bij de medische administratie kunt u terecht voor vragen over afspraken, aanvullende onderzoeken en telefonische spreekuren.

Kinderarts-gastroente​​rologen

Dit zijn kinderartsen die gespecialiseerd zijn in maag-, darm- en leverziekten bij kinderen. Binnen het team werken vier kinderarts-gastroenterologen.
Patiënten hebben op de afdeling geen ‘vaste’ arts. Het is dus mogelijk dat u bij herhaalde controles verschillende specialisten ontmoet.

Levertransplantatiechir​​urgen

Deze chirurgen zijn gespecialiseerd in leverchirurgie en levertransplantatie. De chirurgen doen zowel levertransplantaties bij kinderen als bij volwassenen, maar ook andere operaties aan de lever. Binnen het team werken vijf transplantatiechirurgen en twee fellow-chirurgen.

Levertranspla​​ntatie-anesthesisten

Dit zijn specialisten op het gebied van anesthesie en narcose gedurende een levertransplantatie bij kinderen en volwassenen.

Kinder-intensive​​​ care artsen

Kinderartsen die op de intensive care werken zijn gespecialiseerd in de opvang van ernstige zieke kinderen en kinderen die net een grote operatie of ingreep hebben ondergaan. Alle kinderen gaan na een levertransplantatie naar de kinder-intensive care. Op deze afdelingen werken vier kinder-intensive care artsen voor levertransplantaties.

Medisch maatschappelijk w​​erk

Medisch maatschappelijk werkers verzorgen de psycho-sociale begeleiding van kinderen, ouders en gezinnen rondom levertransplantatie. Bij het medische maatschappelijk werk kunt u bijvoorbeeld terecht voor vragen over verzekeringen, reiskostenvergoedingen, verblijfskostenvergoedingen, begeleiding van de leef-, woon- en werksituatie.

Diëtistes​​​

In het kinderlevertransplantatieteam zitten diëtistes gespecialiseerd in voeding bij leverziekten en voeding na een levertransplantatie. Naast poliklinische begeleiding is er ook regelmatig telefonische overleg met ouders.

Pedagogisch medewerkers​​

De pedagogisch medewerkers op de verpleegafdeling en de polikliniek. Zij verzorgen de mentale begeleiding voor kinderen bij een levertransplantatie. De pedagogisch medewerker verzorgt de voorbereiding op de levertransplantatie, afgestemd op de leeftijd van het kind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uitgebreid informatiemateriaal. Ook zijn er bijvoorbeeld rondleidingen over de verpleegafdelingen.

Consulent onderwijs zieke​​ leerlingen

De consulent onderwijs zieke leerlingen ondersteunt en begeleidt kinderen, ouders en scholen op het gebied van ziek-zijn en onderwijs. De consulent kan informatie verstrekken aan de school over het ziektebeeld, de transplantatie en de mogelijke consequenties die dit kan hebben op het leerproces. Ook kan de consulent u helpen bij schoolproblemen die gerelateerd zijn aan de ziekte en informeren over bijvoorbeeld onderwijs thuis, de aanvraag van een leerlinggebonden financiering (de ‘rugzak’) en leerlingenvervoer.