• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Bekkenfysiotherapie

Print 

Een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in bekkenbodemproblemen kan u met oefeningen leren de spieren van de bekkenbodem op de juiste wijze aan te spannen en te ontspannen. Als u last heeft van incontinentie kunnen uw klachten door bekkenfysiotherapie in veel gevallen afnemen.

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is een methode waarbij u leert de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Door oefeningen te doen kunt u de bekkenbodem versterken. Hierdoor wordt het afsluitmechanisme van de blaas versterkt, zodat u minder gemakkelijk ongewild urine verliest. Bij klachten van een te gespannen bekkenbodem leert de fysiotherapeut u hoe u de bekkenbodemspieren kunt ontspannen.

Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien is het soms moeilijk om ze goed te gebruiken en te trainen. Om die reden adviseren wij u te oefenen onder begeleiding van een geregistreerde bekkenfysiotherapeut (NVOG).

De behandeling

De bekkenfysiotherapeut vraagt eerst wat uw klachten precies zijn. Daarna doet u een aantal oefeningen waarbij u bijvoorbeeld gevraagd wordt te proberen een wind tegen te houden.

Door deze oefeningen kan de bekkenfysiotherapeut beoordelen:

 • of de spanning van de spieren normaal is;
 • hoe snel  de spieren kunt aanspannen en ontspannen;
 • of u de juiste spieren kunt aanspannen en ontspannen.

Daarna stelt de bekkenfysiotherapeut een behandelplan op.

In een aantal behandelingen leert u uw bekkenbodemspieren op een goede wijze te gebruiken. Hierbij oefent u vooral bewegingen die deel uitmaken van uw dagelijkse bezigheden. U oefent bijvoorbeeld houdingen en bewegingen waarbij u min of meer automatisch de bekkenbodemspieren goed aanspant. Ook leert u hoe u de spieren goed kunt ontspannen bijvoorbeeld bij toiletbezoek of gemeenschap.
Daarnaast adviseert de bekkentherapeut u hoe u kunt voorkomen dat er onnodig druk op de bekkenbodem ontstaat.

Algemene adviezen

 • Zorg voor goed doorademen bij bukken, buigen en tillen.
 • Houd de adem niet in en zet de adem niet vast, maar adem door bij deze bewegingen.
 • Probeer veel hoesten te voorkomen (niet roken).
 • Neem een juiste zithouding aan op het toilet.
 • Neem de tijd op het toilet. Veel bekkenbodemproblemen zijn te voorkomen door minder gehaast te plassen en te ontlasten. Het is belangrijk dit op uw gemak te doen en u zoveel mogelijk te ontspannen.

Bio-feedback

Een speciale vorm van bekkenfysiotherapie is bio-feedback. Bio-feedback is een afkorting van biologische feedback. Dit betekent dat u via een beeldscherm informatie krijgt over activiteiten van het lichaam: in dit geval over het aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren. Bij bio-feedback beoordeelt de bekkenfysiotherapeut met de vingers via de schede de werking en de sterkte van de bekkenbodemspieren.
Daarnaast kan de bekkentherapeut eventueel een elektrode in de anus plaatsen. Als u dan oefeningen doet, kunt u op het beeldscherm de bewegingen van de spieren volgen. Hierdoor wordt u zich meer  bewust van het gebruik van deze spieren.
De fysiotherapeut of behandelend arts kan meer informatie over deze vorm van fysiotherapie geven.

Het is ook mogelijk om via kleine stroomstootjes de bekkenbodemspieren te laten aanspannen en ontspannen (elektrostimulatie). Dit wordt met name gedaan als u de bekkenbodemspieren helemaal niet zelf kunt aanspannen.

Moeite

Als u het moeilijk vindt om op deze manier behandeld te worden, aarzel dan niet om dat kenbaar te maken. Vooral mensen die negatieve seksuele ervaringen hebben, vinden deze inwendige methode vaak belastend.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan de bekkenfysiotherapeut of uroloog.