• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Wetenschappelijk onderzoek

Print 

Een van de kerntaken van het UMCG is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt ook voor het IBD Centrum. Onderzoeken kunnen zich richten op verschillende onderwerpen, zoals het bevorderen van de kwaliteit van leven met IBD of de effectiviteit en veiligheid van nieuwe medicatie. Deze laatste onderzoeken worden clinical trials genoemd.

U kunt door uw behandelend arts benaderd worden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit aan onderzoek deel te nemen, krijgt u altijd mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent zeker niet verplicht om mee te doen. Uw besluit om niet deel te nemen heeft natuurlijk geen enkele invloed op uw behandeling.

Uitgebreide algemene informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (zie onder Gerelateerde onderwerpen, onderaan deze pagina, of via uw behandelend arts of IBD verpleegkundige.