• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Uw eerste bezoek

Print 

Voorbereiding thuis

U kunt zich voorbereiden op uw afspraak door uw klachten en vragen van tevoren op te schrijven. Als hulpmiddel kunt u daarbij de checklist gebruiken. Verder kan het prettig zijn een vertrouwd persoon mee te nemen.

Gesprek met arts

De arts is vaak een arts in opleiding tot maag-darm-leverarts (MDL-arts), die onder supervisie van een hoofdbehandelaar werkt. De hoofdbehandelaar is degene die tijdens uw hele behandeling het overzicht houdt.

De arts probeert een beeld te krijgen van de oorzaak van uw klachten. Onder andere door vragen te stellen: wanneer de klachten begonnen zijn, hoe het verloop van de klachten is, wat uw medische voorgeschiedenis is, welke medicijnen u (heeft) gebruikt, of u bepaalde medicijnen niet verdraagt, of er ziekte(n) voorkomen in uw familie en hoe uw sociale situatie er uitziet.

Als dat nodig is, onderzoekt de arts u lichamelijk. De arts bespreekt met u welke verdere onderzoeken er nodig zijn. Het gesprek met de arts duurt ongeveer 40 minuten.

Gesprek met IBD-verpleegkundige

Daarna heeft u een gesprek met een IBD-verpleegkundige. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn:

  • de gevolgen van uw klachten op medisch, psychisch en sociaal gebied
  • uitleg over de werkwijze en de bereikbaarheid van het IBD-centrum
  • toelichting op de medische informatie die u van de arts heeft gekregen
  • informatie over patiëntenverenigingen
  • of u begeleiding nodig heeft van andere leden uit het IBD-team
  • als u nieuwe medicijnen krijgt, licht de verpleegkundige de informatie van de arts toe en krijgt u aanvullende informatie over controles en dergelijke.

Afspraken met andere zorgverleners

Het is mogelijk dat u ook afspraken met andere zorgverleners van het multidisciplinaire team heeft. U heeft dan bijvoorbeeld samen met de MDL-arts en een chirurg een gesprek. In overleg met de arts en/of de IBD-verpleegkundige kunnen andere zorgverleners worden geraadpleegd, zoals een diëtist en maatschappelijk werk. Met hen heeft u dan op een later moment een afspraak.