• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Bijwerkingen

Print 

Alle medicijnen hebben een kans op bijwerkingen. Hoe groot die kans is, hangt af van het medicijn. In de bijsluiter van de medicijnen vindt u hierover de meest relevante informatie.
De arts bespreekt met u met welke mogelijke bijwerkingen u rekening moet houden.

Een aantal medicijnen dat bij IBD wordt voorgeschreven, heeft als mogelijke bijwerking dat het bloedbeeld, de leverfunctie en de nierfunctie verstoord kunnen raken. Dergelijke verstoringen zijn niet altijd voelbaar. Daarom wordt bij gebruik van deze medicijnen uw bloed gecontroleerd. Uw arts en/of de IBD verpleegkundige maken hiervoor met u afspraken. Als er afwijkingen zijn is het mogelijk dat de dosering moet worden aangepast, of dat u met het medicijn moet stoppen.