• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hoor-, spraak- en taalproblemen bij kinderen (diagnostiek)

Print 

Kinderen met problemen op het gebied van horen, spreken en taal komen naar het Audiologisch Centrum omdat de ontwikkeling van de spraak en taal achterblijft. De oorzaken van deze achterstand kunnen heel divers zijn. Daarom is het belangrijk dat een team van verschillende professionals in kaart brengt wat de mogelijke oorzaken van het achterblijven van gehoor, spraak en/of taal zijn.

Het CSK-kinderspreekuur

Als uw kind mogelijk een hoor-, spraak- of taalprobleem heeft kan uw huisarts of medisch specialist het doorverwijzen naar het CSK-kinderspreekuur. CSK staat voor Communicatieve Stoornissen Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Tijdens dit spreekuur heeft uw kind op één ochtend afspraken met:

  • Een logopedist, die onderzoek doet naar het niveau van de taalontwikkeling van uw kind. Uw kind voert met spelmateriaal een aantal opdrachten uit. Op deze manier onderzoekt de logopedist wat uw kind van de taal begrijpt. Ook probeert de logopedist een gesprekje met uw kind te voeren om een indruk te krijgen van het niveau van de taalproductie.
  • Een kno-arts en orthopedagoog, die uw kind vragen stellen over de problemen. Deze vragen hebben betrekking op het medisch gebied en op de algehele ontwikkeling van uw kind. Vervolgens bekijkt de kno-arts de oren, neus en keel van uw kind. De orthopedagoog doet in de tussentijd een spelletje met u kind om het op zijn gemak te stellen en om een indruk te krijgen van het spelniveau.
  • Een audioloog en akoepedist (gehoordeskundige) doen ieder een onderzoek om te kijken of uw kind goed kan horen. Bij jonge kinderen heeft dit onderzoek de vorm van een spelletje.

Na het spreekuur geven de deskundigen u gezamenlijk een advies over een eventuele behandeling. Dit advies wordt dezelfde ochtend met u besproken.

In de brochure 'Communicatieve stoornissen bij kinderen (CSK)' leest u meer over dit onderwerp.