• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Hartspierziekte

Print 

Het hart bestaat uit 4 gespierde holten, 4 kleppen en verbindende weefsels. Als het spierweefsel samentrekt, wordt de inhoud van de hartholten kleiner, zodat het bloed wordt weggepompt. Cardiomyopathie is een ander woord voor hartspierziekte. Dit is een ziekte waarbij de hartspier niet goed samentrekt of ontspant, waardoor het hart niet goed pompt. Cardiomyopathie kan leiden tot hartfalen: onvoldoende pompen van het hart.

Afbeelding van het hart

De belangrijkste vormen van cardiomyopathie zijn:

 • hypertrofische cardiomyopathie: een deel van de hartspier is te dik en de hartkamer te klein
 • gedilateerde cardiomyopathie: de hartspier is uitgedijd, heeft een grote inhoud en een relatief dunne wand
 • restrictieve cardiomyopathie: de hartspiercellen zijn veranderd in stijf bindweefsel
 • rechterventrikeldysplasie: de hartspiercellen van de rechter hartkamer zijn veranderd in bindweefsel of vet.

Oorzaak en klachten

Er zijn veel oorzaken voor cardiomyopathie bekend, zoals aangeboren afwijkingen die vaak erfelijk zijn, infecties, stofwisselingsziekten, hormonen, medicijnen, alcoholgebruik en vergiftiging.

In het beginstadium van cardiomyopathie heeft u meestal geen klachten. In latere fasen van de ziekte ontstaan klachten door hartfalen of hartritmestoornissen. De klachten bij hartfalen zijn vooral:

 • kortademigheid
 • vocht vasthouden
 • moeiheid
 • pijn op de borst.

Hartfalen brengt bijna altijd beperkingen van dagelijkse activiteiten met zich mee.

De klachten van hartritmestoornissen kunnen zijn:

 • hartkloppingen
 • hartbonzen en hartoverslag
 • duizeligheid
 • (neiging tot) bewusteloos raken

Onderzoek en diagnose

Met een hartfilmpje, een röntgenonderzoek van de borstkas en echocardiografie kan de diagnose worden gesteld. Echocardiografie is een manier om een afbeelding te maken van de bewegingen van het hart. Vervolgonderzoek kan de diagnose bevestigen.

Behandeling

Bij de behandeling van ziekten wordt altijd gestreefd naar het wegnemen van de oorzaak. Een enkele keer zal de hartspier volledig herstellen. Bij de gedilateerde vorm van cardiomyopathie kan stoppen met alcohol drinken een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling, omdat alcohol een giftige invloed heeft. Ook het opheffen van een vitaminetekort of het bijsturen van een ontregelde schildklier kan een gunstige invloed hebben. In het algemeen zijn er de volgende behandelmethoden:

 • Medicijnen: als de oorzaak niet kan worden weggenomen, krijgt u een behandeling met medicijnen die vooral gericht is op het voorkómen en bestrijden van hartfalen en hartritmestoornissen.
 • Ablatie: met behulp van een katheter kan de arts een stukje hartweefsel wegbranden op de plek waar de hartritmestoornis wordt veroorzaakt.
 • Harttransplantatie - Voor een beperkt aantal patiënten is een harttransplantatie mogelijk. Er zijn alleen maar weinig geschikte donorharten.

Een deel van deze informatie is afkomstig van de Nederlandse Hartstichting.