• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hartecho via de slokdarm

Print 

Een hartecho via de slokdarm geeft informatie over de structuur van uw hart en uw hartkleppen. Deze echo wordt ook wel Transoesophagaal echocardiografisch onderzoek (TEE) genoemd. De echo kan nodig zijn als een gewone hartecho niet genoeg informatie heeft opgeleverd.

Voorbereiding

U mag vier uren vóór het onderzoek niets eten of drinken.

Verloop van het onderzoek

De arts geeft u eerst uitleg over het onderzoek. Daarna gaat u met ontkleed bovenlichaam op uw zij op een behandeltafel liggen. De arts verdooft uw keel met een spray en daarna krijgt u een bijtring tussen uw tanden zodat de endoscoop (een flexibele slang met daarin opnameapparatuur) gemakkelijker naar binnen kan. De arts brengt vervolgens de endoscoop via uw keel naar binnen naar de slokdarm. Vanuit de slokdarm zijn de structuren van het hart zichtbaar. De beelden die de arts met de endoscoop maakt legt hij vast.

De arts verricht tijdens de echo een doppleronderzoek om informatie te krijgen over de snelheid en de richting van uw bloedstroom. Een doppleronderzoek gebeurt met geluidgolven. U merkt hier niets van. Wel kunt uzelf de geluiden van de bloedstroom horen. Tijdens het hele onderzoek wordt uw hartslag gecontroleerd.
Het inbrengen van de endoscoop is niet pijnlijk, maar wordt door sommige patiënten als vervelend ervaren.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Na het onderzoek

Omdat uw keel is verdoofd, mag u na afloop van het onderzoek het eerste half uur niet eten of drinken. Daarna mag u voorzichtig iets drinken. Gaat dit zonder problemen, dan mag u ook vast voedsel eten.

Vervoer

U kunt op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis komen en terug naar huis gaan.

Uitslag

Een cardioloog beoordeelt de uitslag van het onderzoek. U krijgt bericht over de uitslag van uw specialist of via uw huisarts.

Vragen

Als u van te voren nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. Telefoonnummer (050) 361 29 15.