• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Gehemeltespleet

Print 

Een gehemeltespleet wordt ook wel palatoschisis genoemd in het Grieks. Een gehemeltespleet ontstaat vroeg in de zwangerschap (vóór 12 weken). De weefseldelen die samen het gehemelte gaan vormen, groeien niet (of onvolledig) naar elkaar toe, waardoor er ruimte (= spleet) tussen die weefseldelen blijft bestaan. De ernst van een gehemeltespleet kan per kind verschillen, ook binnen één gezin of familie.

Ontwikkeling en sluiting gehemelte bij een embryo stap 1

Ontwikkeling en sluiting gehemelte bij een embryo stap 2

Ontwikkeling en sluiting gehemelte bij een embryo stap 3

Ontwikkeling en sluiting gehemelte bij een embryo stap 4

Gehemeltespleet en erfelijkheid

Een gehemeltespleet (zonder lip- en/of kaakspleet) komt bij ongeveer 1 op de 1500 pasgeboren kinderen voor. De precieze oorzaak van een op zichzelf staande gehemeltespleet is niet bekend. Wel weten we dat bij het ontstaan ervan zowel erfelijke als niet-erfelijke invloeden een rol spelen. In een aantal families bestaat een erfelijk verhoogde gevoeligheid voor het krijgen van kinderen met een gehemeltespleet.

Onderzoek tijdens de zwangerschap

Een gehemeltespleet kan niet worden opgespoord met een vlokkentest of vruchtwateronderzoek. Eventueel kan vanaf de 16e tot de 18e week van de zwangerschap met behulp van een uitgebreide echoscopie worden bekeken of de foetus (= het nog ongeboren kind) een gehemeltespleet heeft. Echoscopie is echter niet volledig betrouwbaar voor het uitsluiten van een gehemeltespleet.

Als u kiest voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek, dan kunt u in een vroeg stadium van uw zwangerschap contact opnemen met de polikliniek Prenatale Diagnostiek van de afdeling Obstetrie en Gynaecologie van. Dit kan bij drie locaties van het schisisteam:

  • Het UMCG via telefoonnummer: (050) 361 30 28
  • De Isala klinieken in Zwolle via telefoonnummer (038) 424 27 19
  • Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) via telefoonnummer (058) 286 66 66

Behandeling

Als uw kind een gehemeltespleet heeft, wordt deze operatief gesloten. Een gesloten gehemelte is belangrijk voor de voeding en de spraak. De operatie vindt plaats als uw kind tien tot twaalf maanden oud is. Vaak is daarna nog een tweede operatie nodig. Deze wordt gedaan als uw kind anderhalf jaar of ouder is. Daarna kunnen er nog andere operaties volgen.

Aanvullende informatie

Er is beknopt uitgelegd wat een gehemeltespleet is. Voor meer informatie kunt u de brochure over de gehemeltespleet aanklikken onder het kopje ‘Gerelateerde informatie’.