• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Evoked potentials

Print 

Met een evoked potentials-onderzoek meten we de reactie van de hersenen op gebeurtenissen in de omgeving. Dit kunnen eenvoudige stimulaties zijn zoals het waarnemen van geluid, lichtflitsen (audio-visueel) of het indrukken van een knop (motorisch).

EP-onderzoeken worden gebruikt om een diagnose te vinden bij veel verschillende neurologische klachten,  zoals:

  • gehoorverlies 
  • problemen met het zicht 
  • evenwichtsproblemen 
  • bewegingsstoornissen 
  • rugpijn
  • spierzwakte.

Bij EP-onderzoeken wordt de functie van uw zenuwbanen getest. Dit gebeurt door een bepaalde stimulatie toe te passen en te meten hoe, en hoe snel, uw zenuwen en hersenen deze prikkels verwerken. Het meten van de verwerking door de hersenen gebeurt met elektroden die op uw hoofd en eventueel op uw rug en nek worden geplakt.

EP-onderzoeken worden ook gebruikt om de diepte van een coma te beoordelen, de gehoordrempel te bepalen en om tijdens een operatie aan de rug schade aan het ruggenmerg te voorkomen.