• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Elektro-Encefalografie (EEG)

Print 

Een EEG (elektro-encefalogram) is een onderzoek waarbij de elektrische hersenactiviteit wordt gemeten. U krijgt hiervoor elektroden op uw hoofd bevestigd met een kleefpasta, lijm of een badmuts. Tijdens de meting wordt er met lichtflitsen, geluiden etc. gekeken hoe uw hersenen reageren.

Een neuroloog kan een EEG aanvragen bij bijvoorbeeld epilepsie, dementie of psychiatrische problemen. Soms wordt er een EEG gemaakt om na te gaan of iemand hersendood is. Bij te vroeg geboren kinderen kan een EEG worden gemaakt om de ontwikkeling van de hersenen te beoordelen.