• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Duplex-Doppler onderzoek

Print 

Uw behandelend arts heeft u voor een Duplex-Doppler onderzoek verwezen naar de afdeling Radiologie. Op de afdeling Radiologie doen radiologen en medisch beeldvormings en bestralingsdeskundigen (MBB-ers) verschillende soorten diagnostisch onderzoek. Diagnostisch onderzoek heeft tot doel vast te stellen wat de oorzaak is van uw klachten. Meer informatie over röntgenonderzoek en het werk van de afdeling Radiologie vindt u via de link ‘Radiologische technieken’ onder aan deze pagina.

Hulpmiddelen bij het onderzoek

Apparaatjes genaamd echotasters

Bij een duplex-onderzoek werkt de radioloog of MBB-er met twee technieken: echografie en Doppler. Met het echoapparaat dat de radioloog gebruikt bekijkt hij de binnenkant van uw lichaam met geluidsgolven. Deze geluidsgolven kunt u niet horen. De taster van het echoapparaat zendt de geluidsgolven uit en vangt het weerkaatste geluid op. De computer van het echoapparaat zet het weerkaatste geluid om in een beeld dat op een beeldscherm te zien is. Een echografie is pijnloos en ongevaarlijk.
Doppler is een speciale vorm van echografie waarbij het stromen van het bloed in uw bloedvaten zichtbaar en ook hoorbaar kan worden gemaakt. Dit onderzoek is pijnloos en ongevaarlijk.

Voorbereiding

Als u een Duplex-Doppler onderzoek krijgt van uw arm of been hoeft u geen voorbereidingen te treffen. Bij een onderzoek van uw buik is het noodzakelijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u vier uur voor het onderzoek niet mag eten, drinken of roken.

Voorbereiding bij zwangerschap

Bent u zwanger, of denkt u zwanger te zijn, neem dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. U kunt hiervoor bellen tussen 8.00 en 9.30 uur met nummer (050) 361 23 05. Voor zover bekend is het onderzoek niet schadelijk voor het ongeboren kind, maar om mogelijke risico’s te vermijden wil de radioloog toch graag op de hoogte zijn van een eventuele zwangerschap.

Voorbereidingen bij suikerziekte

Als u nuchter moet blijven voor dit onderzoek mag u vier uur van tevoren niet meer eten en drinken. Het kan daarom wenselijk zijn dat u contact opneemt met uw behandelend arts voor een eventuele aanpassing van uw dieet en/of insulinedosis voor de dag van het onderzoek.

Voorbereidingen bij medicijngebruik

Als u medicijnen gebruikt hoeft u hier niet mee te stoppen, ook als u gevraagd bent nuchter te komen. Neem uw medicijnen in met een geringe hoeveelheid water.

Het onderzoekEchotafel

U meldt zich bij de balie en neemt plaats in de wachtkamer. De MBB-er of zorgbegeleider haalt u hier op en brengt u naar de onderzoekskamer. U krijgt hier eerst een uitleg over het verloop van het onderzoek.

Na de uitleg komt u op een onderzoekstafel te liggen. U krijgt op de plaats van het te onderzoeken gebied een gelei op uw huid. De gelei zorgt voor een goed contact tussen uw huid en de taster om de geluidsgolven beter te geleiden. De radioloog of MBB-er zoekt het te onderzoeken bloedvat met de taster. Als hij het bloedvat heeft gevonden kan hij de stroom van uw bloed met kleuren of lijnen ('drukcurve') zichtbaar maken op een monitor. Het onderzoek duurt tussen de vijftien en zestig minuten, afhankelijk van het te onderzoeken gebied.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek mag u weer naar huis of naar de afdeling waar u bent opgenomen. U mag ook weer eten en drinken.

Uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts. Hij vertelt u ook wanneer en hoe u de uitslag krijgt.

Vragen

Heeft u vóór, tijdens of na het onderzoek nog vragen, dan kunt deze gerust stellen. U kunt ook bellen tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.30 uur met nummer (050) 361 23 05.

Voor informatie over patiëntenverenigingen, andere gezondheidszorginstellingen, de gang van zaken in het UMCG, opmerkingen en klachten, kunt u contact opnemen met de medewerkers van Patiënteninformatie. Informatie hierover vindt u via de link onder aan deze pagina.