• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Veelgestelde vragen

Print 

​​Kijkt u ook bij de informatie onder de knop ‘Leefregels en adviezen’ (links op de pagina) voor informatie over CI en werken, sporten, en reizen, het voorkomen van schade, etc.

Kan ik met een CI ook telefoneren?
Veel dragers van een CI kunnen een eenvoudig telefoongesprek voeren. Maar het is vooraf niet goed te voorspellen hoe goed dit bij u zal gaan. Telefoneren kan via de luisterspoel of via de microfoon van de spraakprocessor. Deze zitten standaard op alle spraakprocessoren. De luisterspoel wordt niet door alle CI-dragers gebruikt.

Kan ik met CI naar muziek luisteren?
De spraakprocessor is speciaal ontwikkeld om spraak weer te geven. Muziek is veel complexer, zeker als er meerdere instrumenten spelen. Muziek wordt daarom niet altijd even duidelijk omgezet door de processor. De meeste CI-gebruikers luisteren niet graag naar muziek met meerdere instrumenten.. Muziek met een enkel instrument of met een duidelijk ritme is wel beter om te zetten door de spraakprocessor. Er zijn geen speciale modules, maar fabrikanten adverteren wel met speciale instellingen om muziek te kunnen luisteren. Er is (nog) geen onderzoek waaruit blijkt dat dit (goed) werkt.

Kan ik meteen na de operatie weer horen?
Nee, de wond moet na de operatie genezen. Na ongeveer 4-6 weken vindt de eerste aansluiting en afregeling plaats. Vanaf dat moment kunt u geluid horen. Door hoorrevalidatie moet u opnieuw leren de geluiden te herkennen en onderscheiden.

Klinkt het geluid van CI hetzelfde als van een hoorapparaat?
Nee, het klinkt anders. De meeste mensen met een CI hadden voorheen nog maar een zeer beperkt gehoor in de hoge tonen, die door een hoortoestel niet hoorbaar gemaakt konden worden. Een CI maakt in principe alle toonhoogtes weer hoorbaar, behalve de zeer lage tonen.

Hoe klinkt een CI dan?
Hoe een CI klinkt is moeilijk voor te stellen voor een normaal of slechthorende. Het is wel mogelijk daar een indruk van te krijgen door de elektrische prikkels uit een CI weer terug te vertalen naar geluid. Hieronder vindt u een drietal geluidsfragmentjes in de originele en bewerkte vorm.

 Fluit origineel  CI simulatie
 Piano origineel CI simulatie 
 Mannenstem origineel  CI simulatie 

Waarom wel twee hoorapparaten, maar niet twee CI’s?
Bij volwassenen en oudere kinderen zijn zeer wisselende successen met twee CI’s behaald. Het doel van tweezijdige aanpassing met een hoortoestel is richting horen, of verbetering van spraakverstaan in omgevingsgeluid. Tot nu toe is er nog geen overduidelijk bewijs dat dit resultaat met een dubbele CI wordt bereikt. Om die reden wordt tweezijdige implantatie nu in principe niet bij volwassenen vergoed. Soms wordt bij kinderen en volwassenen wel voor tweezijdige CI gekozen, als ze doof zijn geworden door hersenvliesontsteking. Op dit moment is het in Nederland voor kinderen tot 18 jaar wel mogelijk om twee implantaten te krijgen, indien dat medisch technisch mogelijk is.

Tot welke leeftijd wordt de operatie uitgevoerd?
Er is geen maximum leeftijd voor het plaatsen van een CI. Wel kan bij oudere mensen een afspraak bij de geriater (een ouderenspecialist) onderdeel zijn van de vooronderzoeken. Dit is om onder andere te onderzoeken of iemand in staat is nieuwe dingen te leren en om te bekijken of iemand het zeer intensieve CI-traject aankan.

Kunnen mensen die vanaf hun geboorte doof zijn, ook in aanmerking komen voor een CI?
Ja, dat kan, maar dit geldt eigenlijk alleen voor kinderen. De resultaten van een CI zijn bij doof geboren kinderen het beste als ze zo jong mogelijk een CI krijgen. Na het vierde levensjaar implanteren geeft minder goede resultaten. De hoorresultaten van CI bij volwassenen die slechthorend of doof geboren zijn, zijn erg wisselend en minder goed dan bij mensen die met een normaal gehoor hebben leren horen en praten. Volwassenen die doof geboren zijn, krijgen een aantal extra vooronderzoeken. Dit is om het voordeel van CI zo goed mogelijk in te kunnen schatten.

Moet ik opnieuw geopereerd worden als er nieuwe ontwikkelingen op CI gebied komen?
Het geïmplanteerde deel is ontwikkeld om ongeveer 25 jaar mee te gaan. De software van de uitwendige processor kan worden aangepast aan nieuwe technologieën.

Zal ik wachten met de operatie totdat er nieuwe ontwikkelingen zijn?
Nee. Het geïmplanteerde deel en de elektrode zijn relatief weinig veranderd over de jaren. De techniek die het signaal van de spraakprocessor (het uitwendige deel) doorgeeft is wel veranderd in de loop der jaren. De spraakprocessor kan worden aangepast aan de nieuwe technologieën.