• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Vooronderzoeken

Print 

De vooronderzoeken moeten uitwijzen of u baat heeft bij een CI. U wordt uitgenodigd voor een evenwichtsonderzoek, een CT-scan, gehooronderzoek, logopedisch onderzoek, en een gesprek met een maatschappelijk werker (psychosociaal onderzoek). De uitkomsten van de onderzoeken worden besproken in het CI-team. Daarna krijgt u een uitnodiging voor het adviesgesprek.
De onderzoeken worden zo veel mogelijk op dezelfde dag gepland. U wordt hiervoor per brief uitgenodigd.

Evenwichtsonderzoek

Vlakbij ieder oor zit een evenwichtsorgaan. Met een evenwichtsonderzoek wordt nagegaan of de evenwichtsorganen in beide oren goed werken. Als er verschil is tussen beide evenwichtsorganen, wordt het CI geplaatst in het oor met het slechtste evenwichtsorgaan. Zo blijft het beste evenwichtsorgaan behouden, mocht het tijdens de operatie beschadigd worden.

CT-scan of MRI scan

Met een CT-scan wordt in beeld gebracht hoe de bouw van uw oor is en hoe uw gehoororgaan er van binnen uitziet. Zo kan worden vastgesteld of er elektroden in het slakkenhuis kunnen worden gebracht. Soms wordt ook een MRI scan gedaan. Die geeft informatie over de aanwezigheid van de gehoorzenuw naar het slakkenhuis toe.

Gehooronderzoek

Het gehooronderzoek heet ook wel audiologisch onderzoek. Er worden minstens twee toonaudiogrammen en spraakaudiogrammen gemaakt. Dit zijn gehoortesten. Met de testen wordt uw hoordrempel gemeten en gemeten hoe goed u kunt spraakverstaan zonder en met uw hoortoestellen in. Beide gehoortesten duren 20 minuten.

Toonaudiogram

Via een hoofdtelefoon worden geluiden aangeboden. Als u een geluid hoort, drukt u een knopje in. Zo wordt de gehoordrempel (het minimale geluidsniveau) voor verschillende toonhoogten bepaald. Dit wordt weergegeven in een toonaudiogram.

Spraakaudiogram

Via een hoofdtelefoon worden korte woordlijsten bij verschillende geluidssterktes aangeboden. U zegt deze woorden na. Het percentage goed weggegeven spraakklanken wordt berekend. Dit wordt weergegeven in het spraakaudiogram.

Logopedisch onderzoek

De logopedist stelt u vragen over uw hoorgeschiedenis, uw communicatief functioneren in verschillende situaties en het gebruik van strategieën en hulpmiddelen. Daarnaast worden met behulp van (korte) testen enkele logopedische vaardigheden in kaart gebracht.

Psychosociaal onderzoek

De maatschappelijk werker vraagt naar uw geschiedenis, de manier waarop u communiceert, uw sociale netwerk, motivatie en verwachtingen en eventueel uw werksituatie. Verder wordt er aandacht besteed aan uw belastbaarheid. Met een vragenlijst wordt in kaart gebracht hoe u omgaat met moeilijke situaties. Ook wordt er besproken wat voor ondersteuning u eventueel nodig heeft tijdens de revalidatie.