• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Adviesgesprek

Print 

Als alle vooronderzoeken zijn afgerond en de informatie compleet is, wordt besloten of u een geschikte kandidaat bent en wordt door het CINN team een advies geformuleerd. Dit wordt met u besproken in een adviesgesprek. Het het adviesgesprek duurt ongeveer drie kwartier.

Negatief advies

Uit de vooronderzoeken kan blijken, dat een CI geen goede oplossing voor u is. In het gesprek wordt uitgebreid besproken waarom dit zo is. Verder komt aan de orde of er misschien alternatieven zijn. Meestal wordt afgesproken dat er in het Audiologisch Centrum van het UMCG wordt gezocht naar een betere oplossing.

Positief advies

Als blijkt dat een CI iets voor u is, wordt besproken welk resultaat in uw situatie mag worden verwacht, welk type CI wordt aangeraden, en wat de aandachtspunten bij de gehoorrevalidatie zijn. 

Aansluitend heeft u een gesprek met de KNO-arts. Deze bespreekt met u het medische deel van de behandeling. Het gaat er dan om, in welk oor het CI geplaatst wordt en of het type CI goed bij u past.
Verder vraagt de arts een aantal zaken bij u na, zoals allergieën, medicijngebruik en uw algemene medische situatie.
De KNO arts bespreekt ook de risico’s van een CI-operatie met u. Meer informatie vindt u via de knop ‘Risico’s van een CI-operatie’, links op deze pagina. Vraag het vooral, als u iets niet begrijpt of als u meer wilt weten. Het is belangrijk dat u begrijpt, waarmee u instemt.

U krijgt van de arts een zogenaamd toestemmingsformulier (‘informed consent’ formulier)mee. Hierin wordt de belangrijkste medische informatie herhaald. Ook staat er in, welk resultaat u van de operatie mag verwachten. Het ondertekende formulier geeft u terug bij uw opname voor de operatie. Door het formulier te ondertekenen, geeft u aan dat u de informatie hebt begrepen en dat u akkoord bent met de ingreep.

Verder krijgt u informatie over de vaccinaties tegen hersenvliesontsteking. U krijgt een informatiebrief voor de huisarts mee, en een verzoek om vergoeding van de vaccinatiekosten voor uw zorgverzekeraar.

De gesprekken vinden plaats op de polikliniek KNO van het UMCG. Als u vragen heeft, kunt u die natuurlijk stellen. Het is aan u om te besluiten of u een CI wilt laten plaatsen. U kunt dat tijdens de gesprekken doen, maar ook op een later moment. Er wordt dan met u afgesproken, wanneer en aan wie u uw besluit laat weten.

Als u besluit om een CI te laten plaatsen wordt u op de operatielijst geplaatst. Een anesthesioloog moet daarna vaststellen of u veilig een volledige narcose kunt ondergaan. U ontvangt daarvoor een afspraak bij de preoperatieve polikliniek Anesthesiologie (POPA). Het is mogelijk dat er een wachtlijst voor de operatie bestaat.