• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Gevolgen van een CI

Print 

Een CI heeft meer gevolgen dan alleen het weer waarnemen van geluid. Als u overweegt of een CI iets voor u is, is het goed om hierover na te denken.

CI is een definitieve keus

Als u eenmaal een CI hebt, kunt u meestal niet meer terug naar het klassieke hoortoestel. Dat komt doordat het weefsel in het slakkenhuis vergroeit met de elektroden. U kunt dit vergelijken met littekenweefsel. Als er nog een restfunctie was van de haarcellen, dan kan die verdwijnen door het inbrengen van het implantaat. Uw eventuele restgehoor verdwijnt dan gedeeltelijk of helemaal.

Wennen aan wereld met geluid

Als u al langere tijd doof bent en aan de stilte bent gewend, kan het moeilijk zijn om weer om te gaan met een wereld vol geluiden. Veel mensen die pas een CI hebben gekregen, vinden eerst het geluid niet aangenaam. Deels heeft dat te maken met de instelling van het CI, die in de loop van de revalidatieperiode wordt verfijnd. Ook komt het doordat u opnieuw moet leren de geluiden te herkennen en onderscheiden.

Daarnaast vindt er een aanpassing plaats in uw hersenen. Er worden gebieden weer geactiveerd die eerder ‘slapende’ waren. Dit is dus een hele dynamische periode in het (opnieuw leren) horen.

Verandering voor uw directe omgeving

Uw omgeving moet wennen aan het feit dat u weer (beter) hoort. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het soms niet. Partners en gezinsleden zijn vaak helemaal ingespeeld op de doofheid. Ieders rol en gedrag verandert.

Steeds voorzichtig zijn

Er zijn verschillende leefregels en adviezen. U moet met een CI voorzichtiger zijn dan u tot dusver gewend was. Met een implantaat moet u uitkijken dat u bijvoorbeeld uw hoofd niet stoot. U kunt niet alle sporten beoefenen. Een CI is ook gevoelig voor magnetische velden en medische behandelingen waaraan elektriciteit te pas komt. Ook mobiele telefoons, detectiepoortjes en statische elektriciteit kunnen het CI storen.

Medische gevolgen

Een CI wordt geplaatst tijdens een operatie onder volledige narcose. Dit brengt een aantal risico’s met zich mee. Ook tijdens en na het plaatsen van een CI zijn er verhoogde medische risico’s.