• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Botox-spreekuur voor Dystonie

Print 

Dystonie is een neurologische ziekte die zich kenmerkt door motorische stoornissen, aanhoudende samentrekking van spieren of spiergroepen en/of herhaalde bewegingen. Soms kan een lichaamsdeel als gevolg van de aandoening een onnatuurlijke stand aannemen. Een verschil met 'tics' is dat de patiënt het verschijnsel niet kan onderdrukken.

Dystonie kan zich voordoen in één lichaamsdeel, bijvoorbeeld de oogleden of een van de ledematen, maar ook in meerdere lichaamsdelen tegelijk. Een extreem voorbeeld is 'generaliseerde idiopatische dystonie', waarbij alle spiergroepen van het lichaam betrokken kunnen zijn. Gewoonlijk laat de aandoening na enige jaren van verslechtering een stabilisering zien. Het vanzelf verdwijnen van de symptomen wordt in een beperkt aantal gevallen (10 à 15 %) waargenomen, alhoewel er daarna toch weer van een terugval sprake kan zijn.

De aandoening komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor en op alle leeftijden, maar vaker bij ouderen. Dystonie kan het gevolg zijn van erfelijk aanleg, maar het kan ook spontaan ontstaan zonder aanwijsbare oorzaak. Wat betreft de mate van invaliditeit is er een relatie met de leeftijd waarop de kwaal zich voor het eerst voordoet. Hoe eerder zij optreedt, hoe groter de kans dat meerdere spiergroepen zullen worden aangetast, vooral bij kinderen (gegeneraliseerde dystonie). De ziekte kan dan leiden tot volledige invaliditeit. Het intellectuele vermogen van de patiënt blijft onaangetast.

Patiënten met dystonie worden behandeld met botuline-toxine injecties. Botuline-toxine is een stof die de signaaloverdracht van de zenuw naar de spier blokkeert. Daardoor ontspannen de spieren. Omdat dit effect tijdelijk is moet de behandeling elke paar maanden herhaald worden.

 

Botox film