• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Stroke-unit

Print 

​Na de eerste opvang op de spoedopvang van het UMCG wordt de patiënt opgevangen op de Stroke Care Unit . Dit is een speciale bewakingskamer waar meer toezicht is en extra faciliteiten zijn. De Stroke Care Unit bevindt zich op verpleegafdeling K2va.

Op de Stroke Care Unit worden de vitale functies, zoals bloeddruk, polsslag,en neurologische functies, zoals bewustzijn en verlamming, intensief bewaakt. Als er zich veranderingen voordoen in de observaties, wordt hier snel actie op ondernomen. Als het zuurstofgehalte in het bloed te laag is, wordt extra zuurstof toegediend, bijvoorbeeld. Dit is vooral de eerste 24 uur erg belangrijk, omdat op die manier geprobeerd wordt de schade aan de hersencellen en dus de uiteindelijke schade te beperken.
Voor het bewaken van de vitale functies wordt gebruikgemaakt van monitoren die hartslag, zuurstofgehalte en bloeddruk meten. Om de neurologische functies goed te kunnen bewaken, wordt de patiënt regelmatig gevraagd eenvoudige opdrachten uit te voeren en vragen te beantwoorden. Dit gaat,de eerste 24 uur na het ontstaan van de klachten dag en nacht door.

Verder wordt geprobeerd complicaties te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan:

 • longontsteking, bijvoorbeeld door verslikken
 • blaasontsteking
 • uitdroging
 • doorliggen
 • obstipatie
 • overvulling van de blaas
 • weer een beroerte
 • pijn, vooral aan de schouder en de hand
 • trombose

Op de Stroke Care Unit werkt een multidisciplinair team. Dit team start onmiddellijk met de behandeling. Enerzijds is deze behandeling gericht op het voorkomen van complicaties, zoals longontsteking, pijn, ondervoeding, anderzijds op het in stand houden of weer aanleren van functies.

Deze multidisciplinaire behandeling gaat natuurlijk door nadat de patiënt de Stroke Care Unit heeft verlaten.

Na de eerste 24 uur wordt bekeken of de situatie stabiel genoeg is om van de Stroke Care Unit overgeplaatst te kunnen worden naar een standaard patiëntenkamer op de verpleegafdeling. Een tussenstap tussen SCU en een standaard kamer kan een verblijf op de Medium Care zijn.