• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Rijbevoegdheid

Print 

De rijbevoegdheid na een beroerte is afhankelijk van het soort beroerte en het gebruik van het rijbewijs (privé of beroepsvervoer). Groep 1 omvat het privégebruik van personenauto’s en motoren. Groep 2 omvat het zakelijk gebruik van personenauto’s en motoren (bijvoorbeeld taxichauffeurs, chauffeurs van busjes voor personenvervoer, rij-instructeurs) en het besturen van vrachtwagens en bussen.

Algemeen
In alle gevallen geldt dat iemand pas weer mag rijden nadat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een nieuwe verklaring van rijgeschiktheid heeft afgegeven. U stuurt hiervoor een “Eigen verklaring” op naar het CBR. U kunt deze verklaring aanschaffen bij rijscholen, gemeenten en het CBR. Naast de eigen verklaring is vaak een rapport nodig van een arts (zie hieronder). Op grond van deze stukken bepaalt het CBR of er nog aanvullend onderzoek nodig is of dat u weer geschikt bent om te rijden. Gedurende de tijd die het CBR nodig heeft om deze afweging te maken mag u dus nog steeds niet zelf achter het stuur plaatsnemen.

TIA of beroerte (niet het gevolg van een misvorming van vaten in de hersenen)

Als bestuurder in groep 1 mag u in elk geval 14 dagen geen auto besturen. Daarna mag u alleen weer achter het stuur als uit een specialistisch rapport van een neuroloog of revalidatiearts blijkt dat u geen geestelijke of lichamelijke klachten meer heeft die invloed kunnen hebben op het besturen van een auto.

Heeft u na 14 dagen toch nog klachten dan mag u tenminste drie maanden niet rijden. Daarna is dan een rapport van een neuroloog of revalidatiearts en een rijtest bij het CBR noodzakelijk om uw rijbevoegdheid weer te krijgen. Deze rijbevoegdheid geldt dan maximaal vijf jaar.

Voor bestuurders in groep 2 gelden andere regels. In dat geval mag u tenminste 4 weken niet rijden. Daarna mag u weer rijden als uit een specialistisch rapport van een neuroloog of revalidatiearts blijkt dat u geen geestelijke of lichamelijke klachten meer heeft die invloed kunnen hebben op het besturen van een auto. De maximale geschiktheidtermijn is dan drie jaar. Als u wel voldoet aan de eisen van groep 1 kunt u een rijbevoegdheid krijgen die is beperkt tot privégebruik. In individuele gevallen is het mogelijk een beperkte rijbevoegdheid voor maximaal 4 uur per dag te krijgen voor groep 2.

Na een bloeding uit een aneurysma of andere misvorming van de hersenarterie

Voor zowel groep 1 als groep 2 geldt dat u tot tenminste 6 maanden na het ontstaan van de klachten niet mag rijden. Daarna mag u weer rijden als uit een specialistisch rapport van de neuroloog blijkt dat er geen geestelijke of lichamelijke klachten meer zijn die de rijvaardigheid beïnvloeden. Voor bestuurders uit groep 1 is deze nieuwe bevoegdheid onbeperkt, voor groep 2 maximaal 3 jaar.

Zijn er nog wel klachten dan geldt voor groep 1 dat een rijtest bij het CBR afgenomen moet worden. Als u slaagt voor deze test dan geldt de nieuwe rijbevoegdheid voor maximaal 3 jaar. Voor groep 2 geldt in dit geval dat uit een specialistisch rapport moet blijken dat u minstens vijf jaar vrij van beperkende klachten bent alvorens u weer zou mogen rijden. Uw rijgeschiktheid is ook dan beperkt tot maximaal drie jaar.

Andere doorbloedingsstoornissen van de hersenen
Voor de beperkingen in de rijgeschiktheid bij andere dan de hierboven genoemde aandoeningen verwijzen wij u naar de website van de overheid. De eisen met betrekking tot de rijgeschiktheid na een beroerte staan in hoofdstuk 7.6 van de “bijlage behorende bij de Regeling eisen geschiktheid 2000”.