• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Nazorgpoli

Print 

De problemen die blijven bestaan na een beroerte zijn van persoon tot persoon anders. Bij elke patiënt die meteen beroerte in het UMCG wordt opgenomen wordt er samen met de patiënt bekeken wat de beste optie is voor de periode na het ziekenhuis. Hierbij worden de bevindingen van alle bij de behandeling betrokken hulpverleners meegenomen.

Globaal gezien zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Naar huis
  Als de klachten zodanig zijn verbeterd dat de patiënt zichzelf weer kan redden kan de patiënt na de opname weer naar huis. Indien nodig kan de patiënt dan nog therapie van een therapeut uit de woonplaats krijgen of poliklinisch revalideren in het Centrum voor Revalidatie.
 • Nazorgpoli
  Patiënten die niet overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis worden na het ontslag gecontroleerd of vervolgd op de CVA nazorgpoli. De patiënt komt dan tenminste één keer, en zo nodig vaker, op de polikliniek bij een CVA verpleegkundige. Tijdens dit spreekuur wordt aandacht geschonken aan het medicijngebruik (doel, bijwerkingen) en het controleren van bloeddruk en cholesterol. Ook is er speciale aandacht voor cognitieve en stemmingsproblemen veroorzaakt door de beroerte.
 • Revalideren in een revalidatiecentrum of verpleeghuis
  Om zo goed mogelijk te herstellen van een beroerte en/of om te leren gaan met de blijvende beperkingen is vaak revalidatie nodig. Het UMCG heeft daarvoor afspraken met twee verschillende centra: het Centrum voor Revalidatie (onderdeel van het UMCG, beter bekend als Beatrixoord) en de revalidatieafdeling van verpleeghuis Innersdijk (onderdeel van Zorggroep Groningen). Voor welk centrum iemand in aanmerking komt is in hoge mate afhankelijk van de trainbaarheid en de conditie. De keuze wordt gemaakt door het multidisciplinaire behandelteam van de afdeling neurologie. Hierin zit ook een revalidatiearts van het Centrum voor Revalidatie. Deze arts adviseert overigens ook bij de revalidatie van patiënten in Innersdijk.
 • Opname in een verpleeghuis
  Als de patiënt, door de beroerte, zoveel belemmeringen heeft dat hij of zij niet meer naar huis terug kan dan wordt, in overleg met patiënt en familie, een plek geregeld in een verpleeg- of verzorgingshuis. Evenals voor revalidatie heeft de afdeling neurologie ook hiervoor goede afspraken met verpleeghuis Innersdijk (onderdeel van Zorggroep Groningen). Als de patiënt voorkeur heeft voor een ander verpleeghuis wordt daar rekening mee gehouden mits de wachtlijst niet langer is dan die van Innersdijk. Mocht dit wel zo zijn dan wordt de patiënt vaak ter overbrugging, dus tijdelijk, overgeplaatst naar Innersdijk om daar te wachten op een plek in het verpleeghuis van eigen keuze.
 • Overplaatsing naar een ander ziekenhuis
  Als iemand in het UMCG is opgenomen maar in de buurt van een ander ziekenhuis woont zal deze patiënt, zodra de medische situatie dat toestaat, worden overgeplaatst naar het ziekenhuis in de eigen regio.