• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Astma: leer- en bewegingsprogramma voor uw kind (Centrum voor Revalidatie)

Print 

Astma is een ziekte aan de luchtwegen. De ziekte veroorzaakt aanvallen van benauwdheid, hoesten en slijm opgeven en bemoeilijkt de ademhaling. Voor kinderen die astma hebben biedt locatie Beatrixoord van het Centrum voor Revalidatie een longrevalidatieprogramma. Het doel van de ​behandeling is dat uw kind beter leert omgaan met astma.

Wanneer komt uw kind​ in aanmerking

Uw kind komt in aanmerking als het meer nodig heeft dan de medische behandeling in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als uw kind door astma:

  • vaak van school verzuimt;
  • niet altijd mee kan doen aan sport en spel;
  • meer medicijnen gebruikt dan hij of zij wil.

Voor longrevalidatie is een doorverwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Int​ake

U en uw kind hebben eerst een gesprek met de arts en de verpleegkundige. Zij bespreken dan de dagelijkse beperkingen die uw kind door astma ondervindt. Ook kijken ze naar de medicijnen die uw kind gebruikt. Daarna bespreken de arts en verpleegkundige het revalidatieprogramma van uw kind.

Beh​andeling

Voor het revalidatieprogramma komt uw kind tien middagen van 14.00 tot 17.00 uur naar locatie Beatrixoord van het Centrum voor Revalidatie. Het programma volgt uw kind samen met ongeveer negen andere kinderen. Het eerste deel van de middag bestaat uit een lesprogramma: een spelvorm waarin uw kind leert over astma. Het tweede deel van de middag bestaat uit bewegingsactiviteiten waarbij uw kind het geleerde kan toepassen. Uw kind wordt gestimuleerd om tijdens de behandeling zo veel mogelijk mee te doen aan dagelijkse activiteiten, zoals naar school gaan, spelen en sporten.

U en de leerkracht van uw kind worden bij de behandeling betrokken. Voor ouders zijn er vijf groepsbijeenkomsten van 16.00 tot 17.00 uur op de middagen dat ook uw kind het programma volgt. Het team nodigt de leerkracht van uw kind voor één bijeenkomst uit.

Behande​​​​lteam

Een belangrijk kenmerk van de behandeling in het Centrum voor Revalidatie is de interdisciplinaire werkwijze. Dit betekent dat bij de behandeling verschillende behandelaars zijn betrokken. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, longarts en een ergotherapeut. De verschillende behandelaars werken nauw met elkaar samen. Een medisch specialist is eindverantwoordelijk voor de behandeling van uw kind.

Meer in​formatie

  • De behandeling vindt plaats in locatie Beatrixoord van het Centrum voor Revalidatie in Haren. Met vragen over het 'Astma, leer- en bewegingsprogramma' voor kinderen kunt u contact opnemen met het het revalidatiecentrum. Telefoonnummer (050) 361 79 99.
  • ​Voor informatie over patiëntenverenigingen, andere gezondheidszorginstellingen, de gang van zaken in het UMCG, opmerkingen en klachten, kunt u contact opnemen met de medewerkers van Patiënteninformatie. Informatie hierover vindt u via de link rechts op deze pagina. ​