• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Revalidatietraject na een beenamputatie

Print 

Als uw been is geamputeerd kan uw huisarts of medisch specialist u naar het UMCG Centrum voor Revalidatie verwijzen. Op locatie Beatrixoord leert u tijdens het revalidatietraject onder andere om te gaan met een beenprothese. Zodat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Eerste gesprek en onderzoek

Uw behandeling begint altijd met een gesprek met de revalidatiearts (in opleiding). In de twee weken daarna onderzoeken de verschillende leden van het revalidatieteam u. Met de informatie die uit de gesprekken en onderzoeken komt, maken ze een revalidatieplan. Vervolgens bespreekt de revalidatiearts dit plan met u. De arts zal u vragen of u het met de conclusies van de behandelaars eens bent.

Verzorging van de wond

Aan het begin van uw revalidatie is wondgenezing het belangrijkste revalidatiedoel. De hechtingen zijn dan ook nog in uw stomp aanwezig. U moet de stomp ontzien, maar het is ondertussen wel belangrijk aan uw lichamelijke conditie te werken. Het aanwezige vocht in uw stomp moet bovendien zoveel mogelijk verminderd worden. Hiervoor bestaan verschillende methodes, de revalidatiearts zal met u overleggen welke methode voor u het meest geschikt is.

Staan en lopen met een prothese

De sta- en looptraining begint met staan en lopen zonder prothese. Deze training breidt u langzaam uit met het lopen met een oefenprothese. Voordat u naar een eigen prothese kunt kijken is het belangrijk dat het meeste vocht uit uw stomp verdwenen is. Uw stomp zal dan namelijk niet veel meer in grootte veranderen. Wanneer het zover is, besluit het revalidatieteam in samenwerking met de instrumentmakerij welk type prothese voor u het meest geschikt is. Het duurt gemiddeld drie weken om uw prothese te maken. Daarna start u de sta- en looptraining met uw - nog niet afgewerkte - prothese. Door de training met de prothese zal er nog meer vocht uit uw stomp verdwijnen. Uw prothese wordt daarom regelmatig aangepast.

Verdere behandeling

Het is de bedoeling dat u na het revalideren in Beatrixoord thuis weer zo zelfstandig mogelijk functioneert, zowel met als zonder prothese en hulpmiddelen. Daarom is er tijdens uw revalidatieperiode ook aandacht voor uw thuissituatie. Als u bijvoorbeeld een rolstoel, krukken, rollator of vervoershulpmiddelen nodig hebt, dan kunnen die in overleg met u worden aangevraagd.

Tijdens de revalidatieperiode is er ook regelmatig aandacht voor de verwerking en acceptatie van uw amputatie. Als u daar behoefte aan heeft, kunnen de behandelaars u bij die verwerking en acceptatie begeleiden. 

Het eindresultaat

Hoe lang de behandeling duurt, verschilt per persoon. Dat hangt onder andere af van de genezing van uw stompwond, uw conditie en de snelheid waarmee u vaardigheden aanleert. Samen met de behandelaars werkt u eraan dat u aan het einde van de behandeling weer zo zelfstandig mogelijk bent. Wat dat in uw situatie betekent, is afhankelijk van verschillende zaken. Onder andere de hoogte van uw amputatie, uw leeftijd en de gevolgen van een eventuele bijkomende ziekte.

Een handige app

De app ‘Beenamputatie en prothese’ is een handig hulpmiddel bij het verzorgen van uw stomp en het gebruik van uw prothese. U kunt de app gratis downloaden in de App Store en Google Play Store.​

Meer informatie

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het revalidatiecentrum door te bellen naar (050) 361 79 99.