• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Vragen, opmerkingen en klachten

Print 

​​Goede zorg staat of valt met goede communicatie. Medewerkers van het UMCG doen er alles aan om die communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kunnen er  communicatieproblemen zijn. Of u kunt vragen hebben. Wat kunt u dan doen?

Het team Patiënteninformatie

Goede informatievoorziening is belangrijk voor, tijdens en na uw verblijf in het ziekenhuis. Gesprekken met artsen en verpleegkundigen zijn de belangrijkste informatiebronnen voor u.  Voor vragen over de gang van zaken in het UMCG, vragen over andere gezondheidszorginstellingen, verwijsprocedures en patiëntenverenigingen kunt u ook terecht bij de medewerkers van het team Patiënteninformatie.

Klachtenprocedure

 • Problemen direct oplossen
  De medewerkers van het UMCG vinden het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u klachten of opmerkingen heeft over uw verzorging of behandeling, kunt u deze het best direct en open bespreken met de betrokkene(n). Door uw onvrede kenbaar te maken, stelt u hen in staat direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten.
 • Overleg met Patiënteninformatie
  Als overleg niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u uw opmerking of klacht bespreken met een medewerker van Patienteninformatie. Deze kan u advies geven over de weg die u het best kunt bewandelen. Bij Patiënteninformatie kunt u de brochure ‘Klachtenregeling UMCG’ krijgen. Hierin staat de klachtenregeling.
 • Een schriftelijke klacht
  U kunt uw opmerking of klacht ook schriftelijk doorgeven. Stuur uw brief naar Contact​. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon die door bemiddeling een oplossing probeert te zoeken voor uw klacht. In de klachtenbrochure vindt u het adres.

Contact team patiënteninformatie

U kunt de medewerkers van het team Patiënteninformatie bereiken via: (050) 361 33 00 of Contact