• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Gesprek met Patiënteninformatie

Print 

Heeft het persoonlijke gesprek het probleem niet opgelost? Of kunt of wilt u niet persoonlijk praten met de betrokkene? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Patiënteninformatie. Dat kan op 4 manieren:

  • Bel tijdens kantooruren naar (050) 361 33 00.
  • Mail naar Contact.
  • Stuur het klachtenformulier naar ons. Dan nemen we contact met u op.
  • Ga in het ziekenhuis tijdens kantooruren naar de receptie in de centrale ontvangsthal en vraag naar een medewerker Patiënteninformatie. U kunt aan de medewerker vertellen waar u mee zit. Dit gesprek is vertrouwelijk: de medewerker vertelt uw klacht niet aan iemand anders.

Als de medewerker Patiënteninformatie u niet zelf verder kan helpen, kan de medewerker u adviseren om een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris. Dit is afhankelijk van wat voor soort klacht u heeft.

Bij behandeling UCP

Als u behandeld wordt in het UCP kunt u uw klacht ook bespreken met een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp kunt u van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bellen op 0900 444 88 88. U leest meer over de pvp op de pagina’s van het UCP en op de site van de Stichting PVP.