• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Brief aan klachtenfunctionaris

Print 

Als de medewerker Patiënteninformatie u niet zelf kan helpen, adviseert deze u om een brief te schrijven aan de klachtenfunctionaris van het UMCG. Zet in de brief:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Uw geboortedatum
  • Uw patiëntnummer in het UMCG. Dit nummer vindt u op de afspraakbrieven en op uw UMCG-pas.
  • Een omschrijving van uw klacht
  • De afdeling en de persoon of personen waarover u een klacht heeft

Vindt u het lastig om uw klacht op te schrijven? Dan kan een medewerker Patiënteninformatie u hiermee helpen. Als u in het UCP behandeld wordt, kan de patiëntenvertrouwenspersoon u ook daarmee helpen. Stuur uw brief naar:

Klachtenfunctionaris UMCG
Huispostcode LA10
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

U kunt de brief ook mailen naar Contact. U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging dat wij uw brief hebben ontvangen.

Wat doet de klachtenfunctionaris?

De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon die bemiddelt en geen oordeel geeft. De klachtenfunctionaris onderzoekt eerst wat er gebeurd is en stelt vragen aan de betrokken medewerker. Soms nodigt de klachtenfunctionaris u en de bij uw klacht betrokkene uit voor een gesprek.

Toestemming medisch dossier

Soms moeten we in uw medische dossier kijken om de klacht goed te kunnen af handelen. Dit is het dossier waarin uw behandelaars in het UMCG alle gegevens over uw gezondheid en uw behandeling bewaren. U moet hiervoor wel eerst toestemming geven. Het toestemmingsformulier zit bij de bevestigingsbrief.

Reactie klachtenfunctionaris

We proberen uw klacht binnen 6 weken af te handelen. U krijgt dan een brief waarin de uitkomst van het onderzoek van de klachtenfunctionaris staat. Soms krijgt u excuses, soms krijgt u meer uitleg en soms passen we ook de manier waarop we werken aan. We kunnen u ook nog een keer uitnodigen voor een gesprek, om samen een oplossing te zoeken.

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram