• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Definities

Print 

Dagbehandeling

Een behandeling of ingreep waarbij de patiënt voor één dag wordt opgenomen. Het is de bedoeling dat de patiënt na de behandeling nog dezelfde dag naar huis kan.

Klinische behandeling

Een behandeling of ingreep waarbij de patiënt gedurende één of meer dagen opgenomen wordt in het ziekenhuis.

Polikliniek

Gespecialiseerde ziekenhuisafdeling waar de patiënt op doorverwijzing komt voor onderzoek, diagnosestelling, behandeling of controle. De patiënt wordt hier niet opgenomen in het ziekenhuis.

Toegangstijd

De tijd die verstrijkt tussen de verwijzing door de verwijzer (veelal de huisarts, soms specialisten van andere ziekenhuizen of UMCG-specialisten met een ander specialisme) en het eerste bezoek aan een polikliniek in het UMCG.

Wachtlijst

Een weergave van de patiënten die een ingreep, verpleging of een behandeling (een dagbehandeling ofwel een klinische behandeling) nodig hebben, maar die deze behandeling nog niet hebben ondergaan.

Wachttijd

De tijd die verloopt tussen het moment waarop de diagnose is gesteld en is bepaald welke behandeling nodig is, en het moment waarop de behandeling feitelijk plaatsvindt. Soms gaat de wachttijd pas in nadat de anesthesioloog toestemming heeft gegeven voor de behandeling.