• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Stemmen horen

Print 

‘Stemmen horen’ komt vaker voor dan u denkt. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 10 procent van de bevolking wel eens een stem heeft gehoord. Ongeveer 2 procent hoort regelmatig stemmen.

‘Stemmen horen’ wordt ook wel auditieve (verbale) hallucinaties genoemd. Dit is het horen van stemmen, maar soms ook geluiden, die andere mensen niet kunnen horen. Deze stemmen kunnen fluisteren, of schreeuwen en (uit)lachen. Sommige mensen horen dit in hun hoofd. Anderen horen de stemmen van buitenaf komen.

Oorzaken en symptomen

‘Stemmen horen’ kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

 • familiaire overdraagbaarheid van ‘Stemmen horen’
 • negatieve gebeurtenissen uit het verleden 
 • na gebruik van drugs of grote hoeveelheden alcohol
 • een reeds bestaande psychiatrische aandoening
 • een traumatische ervaring.

Helaas blijft vaak de precieze oorzaak onbekend. Er zijn verschillende aandoeningen waarbij mensen ook last hebben van ‘stemmen horen’, zoals een psychotische stoornis, persoonlijkheidsproblematiek, een depressie of een angststoornis. Ook na een traumatische ervaring kunnen mensen stemmen gaan horen. Die hebben vaak te maken met het trauma.

Vaak zijn stemmen negatief en veroorzaken dan angst, spanning en somberheid. Maar lang niet iedereen vindt het vervelend om stemmen te horen. Er zijn ook stemmen die geruststellen of een advies geven

Voor wie is de behandeling

Wanneer u stemmen hoort en daar last van heeft, kunt in principe in aanmerking komen voor behandeling op de Stemmen Polikliniek. De behandeling in de Stemmen Polikliniek valt onder de specialistische GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar. In sommige gevallen kunnen patiënten van 15 tot 18 jaar ook in behandeling worden genomen. Daarover zal voorafgaand aan de behandeling overleg moeten plaatsvinden met de verwijzer.

De behandeling

De behandeling leert u hoe u op een voor u prettigere manier met uw stemmen om kunt gaan. Op deze kunt u er minder last van hebben en daarmee de negatieve gevolgen van het ‘stemmen horen’ verminderen.

De behandeling bestaat uit verschillende modulen. De behandeling wordt zoveel mogelijk ‘op maat’ gegeven. De modulen worden uitgebreid met u besproken. Naast de behandelsessies moet u thuis oefenen met de verschillende methoden om het ‘stemmen horen’ onder controle te krijgen. Deze ‘huiswerkopdrachten’ worden afgestemd op uw situatie. De volgende modulen worden gebruikt in de behandeling:

 • psycho-educatie
 • stemmen registraties
 • coping training
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Hoe lang duurt de behandeling

De behandeling is poliklinisch. De duur van de behandeling is per persoon verschillend. Van een paar gesprekken tot een langdurend traject. De duur van de behandeling hangt af van uw doelen en de mate waarin de stemmen van invloed zijn op uw leven. De behandelsessies worden afgestemd op u en aangepast aan uw uithoudingsvermogen, energie en concentratievermogen.

We adviseren u om één of meer belangrijke personen uit uw omgeving mee te nemen, bijvoorbeeld een familielid, partner of een persoonlijk begeleider. Het is belangrijk dat ook zij bij de behandeling worden betrokken. Ook hebben zij vaak behoefte aan steun en uitleg en kunnen zij aanvullende informatie geven. Verder kunnen zij u extra steun geven, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van verschillende opdrachten die horen bij de behandeling.

Verwijzing

Als u geïnteresseerd bent in een behandeling bij de Stemmen Polikliniek, dan kunt u dit bespreken met de hulpverlener met wie u contact heeft, een psychiater of uw huisarts. Zij kunnen u verwijzen. De Stemmen Polikliniek richt zich alleen op het ‘stemmen horen’ en niet op eventuele overige psychische klachten. Na de verwijzing krijgt u een brief van de Stemmen Polikliniek met een datum en tijd voor een intakegesprek.

Vragen/Informatie

Als u na het lezen van deze informatie vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stemmen Polikliniek, telefoonnummer (050) 361 21 32 of via Contact. Het secretariaat is bereikbaar tijdens kantooruren.

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram