• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Op de polikliniek

Print 

​Als u op de afdeling Radiologie binnenkomt, loopt u door de wachtkamer naar de receptie. Hier kunt u zich melden. U overhandigt uw legitimatiebewijs, ziekenhuis- en verzekeringspasje en verwijsbrief van de huisarts (als u die heeft). De medewerker zorgadministratie controleert uw persoonsgegevens en vertelt u waar u kunt plaatsnemen.

Als u op afspraak komt wordt zo veel mogelijk de afspraaktijd aangehouden. Het kan echter gebeuren dat u door spoedonderzoek of onderzoek dat uitloopt, iets later wordt geholpen.  De afdeling probeert dat zo veel mogelijk te voorkomen.

De afdeling Radiologie heeft vele kamers voor diverse onderzoeken. Het kan gebeuren dat patiënten die zich na u bij de receptie melden, eerder worden opgeroepen. Dit betekent dat deze patiënten voor een ander onderzoek en een andere onderzoekkamer komen.

Onderzoek en behandeling

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) is meestal degene die het onderzoek bij u verricht. Hij geeft u uitleg over het onderzoek en vertelt u tijdens het onderzoek precies wat van u wordt verwacht. Tijdens het onderzoek wordt u gevraagd om een bepaalde houding aan te nemen voor het optimaal afbeelden van het te onderzoeken lichaamsdeel. Vaak wordt u ook gevraagd een ademinstructie op te volgen.

Resultaten en uitslagen

Soms hoort u in de onderzoekkamer al dat u de afdeling mag verlaten, maar meestal moet u na het onderzoek wachten in de wachtkamer. Dan hoort u vervolgens of u weg mag gaan. Het kan gebeuren dat een radioloog aanvullend onderzoek wenst omdat het verrichte onderzoek onvoldoende  informatie heeft opgeleverd. Dat kan eenzelfde onderzoek zijn, maar ook een ander onderzoek. Dit wordt altijd met u besproken. De radioloog beoordeelt de afbeeldingen die tijdens het onderzoek van u zijn gemaakt. Hij maakt ook een verslag voor de arts of specialist die uw onderzoek heeft aangevraagd . De arts of specialist die het onderzoek voor u heeft aangevraagd bespreekt de uitslag met u.

Als blijkt dat acute behandeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een botbreuk, dan wordt u naar de Centrale Spoed Opvang gebracht voor verdere behandeling. Als u bent gekomen vanwege het vermoeden van een botbreuk en dit niet is vastgesteld, mag u weer naar huis. Bij aanhoudende klachten moet u in dat geval de huisarts raadplegen. 

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram