• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Polikliniek Psychose

Print 

​​​Als vermoed wordt dat u een psychose heeft, dan kunt u worden begeleid op de polikliniek Psychose. Een psychose is een verzameling van psychiatrische verschijnselen (symptomen). Iemand kan last hebben van één symptoom, soms van meerdere tegelijk. De symptomen zijn:

 • bijzondere waarnemingen, zoals het horen en zien van dingen die anderen niet herkennen (hallucinaties),
 • bijzondere en stellige overtuigingen die niet met de werkelijkheid overeenkomen (wanen), 
 • problemen in het logisch denken, zoals verwardheid of van de hak-op-de-tak denken.

Deze verschijnselen gaan vaak samen met moeite om initiatief te nemen. Emoties zijn soms vlakker geworden. Ook kan iemand last hebben van verandering in stemming, zoals somberheid (depressie) of juist van het hebben van heel erg veel energie (manie). Ook kan iemand prikkelbaar worden of het dag- en nachtritme omkeren. Soms heeft iemand het gevoel om contact met de werkelijkheid te verliezen.

Doel van de behandeling

Afhankelijk van uw situatie kan uw behandeling een of meer van de volgende doelen hebben:

 • het krijgen van inzicht in uw problemen en de oorzaken daarvan,
 • uw klachten laten verminderen of verdwijnen,
 • goed kunnen omgaan met uw klachten, 
 • weer meedoen in de maatschappij, door het weer oppakken van de studie en/of werk, 
 • herstel van vertrouwen, hoop en optimisme, 
 • vaardig worden in het gebruik van medicijnen,
 • het onder woorden kunnen brengen van eigen problematiek.

Behandelteam

Uw behandelaars zijn in eerste instantie een psychiater, een arts-assistent en een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige of een verpleegkundig specialist. Het team kan uitgebreid worden met ambulant verpleegkundige, een psycholoog en een trajectbegeleider of een jobcoach. Ook zijn soms een maatschappelijk werker, arbeidstherapeut, psychomotore therapeut en een creatief therapeut betrokken. U heeft altijd een regiebehandelaar die de grote lijn in de hulpverlening samen met u bewaakt.

De behandeling

Voordat u in behandeling komt heeft u samen met uw familie een kennismakingsgesprek. In het kennismakinggesprek worden uw problemen op een rijtje gezet en wordt een eerste behandelplan met u gemaakt. Vaak wordt er medicatie voorgesteld en krijgt u aanvullende informatie. Meestal krijgt u het advies om lessen te gaan volgen over de oorzaken en behandeling van psychose (psycho-educatie). Er zijn lessen voor mensen die zelf een psychose meemaken en lessen voor familieleden en andere betrokkenen.

De psychiater en arts-assistent voeren gesprekken met u en nemen aanvullend speciale vragenlijsten en interviews af. Ook verrichten zij psychologisch onderzoek, lichamelijk en/of laboratorium onderzoek. Deze aanvullende onderzoeken zijn bedoeld om uw problemen in kaart te brengen. 

Als uw problemen in kaart zijn gebracht volgt een gesprek waarin de voorlopige conclusies en een behandeladvies met u worden besproken. In dit adviesgesprek bepaalt u samen of en zo ja welke (aanvullende) hulp nodig is. Onderdelen van de behandeling zijn vaak medicijnen, gesprekken en training. Daarnaast krijgt u advies om de kans op een (nieuwe) psychose zo klein mogelijk te maken. Met  gespecialiseerde psychotherapie leert u om psychotische verschijnselen beter de baas te worden (cognitieve gedragstherapie). Vaak zijn ook gesprekken met uw familie of andere betrokkenen belangrijk. Als het zinvol is kunt u gebruik maken van de Stemmen Polikliniek of ander behandelaanbod van het UCP. Bij problemen op gebied van wonen, werk, school, financiën en dagbesteding wordt in overleg hulpverlening geboden of geregeld buiten het UCP. Soms wordt gebruik gemaakt van dagbehandeling of een tijdelijke opname.

Na de behandeling

Aan het eind van uw behandeling wordt gekeken of en welke vervolgbegeleiding zinvol is en door wie deze het beste kan worden gegeven.

Meer informatie

Meestal ontvangt u bij de afsprakenbrief ook de vraag om een ​ROM/RoQua vragenlijst in te vullen.

Bent u onder behandeling op de polikliniek en wilt u uw afspraak verzetten/afzeggen of heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met de Polikliniek Psychose van het UCP (050) 361 2132.

Bent u (nog) niet onder behandeling op de polikliniek en wilt u meer informatie, dan kunt u bellen naar de aanmeldservice​ UCP, telefoon (050) 361 88 80.

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram