• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Op de polikliniek

Print 

Verwijzing

Een specialist van een ander ziekenhuis of van een andere afdeling van het UMCG of uw huisarts kan u verwijzen naar de polikliniek Hematologie. Voor een eerste bezoek aan de polikliniek heeft uw verwijzer vaak al overlegd met één van de hematologen. Ook heeft u al onderzoeken gehad en is er een vermoeden welke ziekte u heeft.

Als u al behandeld bent in een ander ziekenhuis, gebruikt het UMCG als het kan de gegevens van de eerdere onderzoeken die u heeft gehad. Maar vaak moeten onderzoeken herhaald worden omdat het UMCG een gespecialiseerd universitair centrum is dat beschikt over meer technische mogelijkheden.

Onderzoek en behandeling polikliniek Hematologie

Voordat u de hematoloog ziet wordt er op het priklaboratorium (prikpoli) meestal eerst bloed bij u afgenomen. Een gedeelte daarvan onderzoekt het laboratorium met spoed. Het bloedprikken en wachten op de uitslag duurt tussen de dertig en zestig minuten. Hierdoor moet u langer wachten voordat de hematoloog u binnenroept, maar dan is wel meteen bekend hoe het met uw bloed is en of er snel actie ondernomen moet worden. Meer informatie over het priklaboratorium vindt u via de link onder aan deze pagina.

De hematoloog bespreekt de uitslagen met u. Hierbij kan ook een co-assistent (student geneeskunde) of andere stagiaire aanwezig zijn. Bij bepaalde voorlichting of controles is ook een verpleegkundige, verpleegkundig specialist en/of transplantatiecoördinator bij het gesprek aanwezig. Het streven is dat u steeds door dezelfde hematoloog wordt gezien. Tijdens een eerste bezoek aan de polikliniek wordt veel besproken. Het is daarom aan te bevelen uw partner, een familielid of vriend(in) mee te nemen.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een universitair medisch centrum. U kunt daarom gevraagd worden deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit deel te nemen, ontvangt u mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht deel te nemen. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek vindt u via de link onder aan deze pagina.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram