• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Op de polikliniek

Print 

Onderzoek op de polikliniek

Tijdens uw afspraak probeert de kaakchirurg er achter te komen wat de oorzaak uw klachten is. Hij zal onderzoek van uw mond en aangezicht doen en daarbij uitleggen wat er gebeurt en waarom. Als u iets niet begrijpt of als u meer wilt weten, kunt u altijd om uitleg vragen. Het kan zijn dat u voorafgaand of aansluitend aan uw afspraak andere onderzoeken krijgt. U kunt hierbij denken aan bloedprikken of bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto. Op basis van de uitslag van de onderzoeken stelt de kaakchirurg een behandeling voor of hij verwijst u door naar een andere specialist binnen de afdeling.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een universitair medisch centrum. U kunt daarom gevraagd worden deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek of onderwijs. Voor u besluit deel te nemen, ontvangt u mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht deel te nemen. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Meer informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek vindt u via de link onder aan deze pagina.

Resultaten en uitslagen

U kunt op verschillende manieren van de resultaten en uitslagen op de hoogte worden gebracht. Dit is afhankelijk van het soort onderzoek en de procedure op de polikliniek. Op de polikliniek wordt verteld op welke wijze u bericht krijgt. Mogelijke manieren zijn:

  • via een brief
  • via uw tandarts of huisarts
  • tijdens een vervolgafspraak op de polikliniek.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram