• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Op de polikliniek

Print 

 

Bij binnenkomst op de polikliniek kunt u zich melden bij de inschrijfbalie. U wordt gevraagd het volgende af te geven:

  • uw verwijsbrief, tenzij deze al is verstuurd;
  • een geldig legitimatiebewijs (eens per jaar vraagt het UMCG u om identificatie met een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, geldig vreemdelingendocument of een geldig rijbewijs);
  • het pasje van uw ziektekostenverzekering;
  • uw UMCG-ziekenhuispasje. Heeft u nog geen pasje, dan wordt het hier voor u gemaakt.

Nadat u zich heeft gemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.

Begin erfelijkheidsonderzoek


In het eerste gesprek neemt de geneticus (erfelijkheidsarts) of genetisch consulent uw familie- of ziektegeschiedenis met u door. De genetisch consulent werkt in nauw overleg met en onder toezicht van de klinisch geneticus. Hij of zij gaat na welke aanvullende informatie nodig is en hoe deze kan worden opgevraagd. Afhankelijk van de aard van de aandoening waarvoor u komt verricht de geneticus een lichamelijk onderzoek bij uzelf en/of eventuele familieleden die samen met u de polikliniek bezoeken.

Als het belangrijk is dat een bepaald familielid (bijvoorbeeld een aangedaan kind samen met u de polikliniek bezoekt, dan wordt dat in de uitnodigingsbrief voor uw eerste bezoek vermeld. Het kan zijn dat met dit eerste bezoek uw vragen (en die van uw verwijzer) beantwoord zijn en geen verder onderzoek noodzakelijk is. Als regel ontvangt u een schriftelijke samenvatting van het gesprek (brief en zo mogelijk folders/informatieboekjes). De huisarts, uw eventuele specialisten en verloskundige krijgen, als u daarvoor toestemming heeft gegeven, een kopie van deze brief.

Aanvullend onderzoek

In veel gevallen zal het voorkomen dat het erfelijkheidsonderzoek en de erfelijkheidsvoorlichting niet tijdens uw eerste bezoek kunnen worden afgerond, omdat aanvullende gegevens nodig zijn. Het kan hierbij gaan om al bestaande medische gegevens over uzelf en/of familieleden, maar het kan ook nodig zijn dat de klinisch geneticus of andere specialisten bij u en/of bepaalde familieleden aanvullend medisch onderzoek (laten) verrichten. Dit aanvullende onderzoek kan een aantal weken tot maanden in beslag nemen.

Opvragen van medische gegevens

Vaak heeft de geneticus behoefte aan medische informatie van u en/of uw familieleden, om zo een goed beeld te krijgen van een eventuele erfelijke aandoening. De geneticus neemt dan contact op met de artsen van de betrokkene(n). Dat kan alléén als de betrokkene(n) daarvoor schriftelijke toestemming geeft. Er wordt niets buiten u en uw familieleden om gedaan. Familieleden worden dus alleen benaderd via u en als zij daar mee instemmen.

Afronding

Een team van genetici bespreekt alle medische gegevens van u en/of uw familieleden en vergelijkt die met de gegevens uit de medische literatuur. Zo komen zij tot een conclusie over de diagnose (wat is er aan de hand), de prognose (hoe ziet de toekomst er uit), de erfelijkheid en een eventueel herhalingsrisico. Ook onderzoekt het team, afhankelijk van uw vraag, of er een mogelijkheid is om tijdens een zwangerschap onderzoek te doen. Zo stellen de genetici van de afdeling Genetica een advies voor u op. De uitkomsten van het onderzoek worden met u besproken tijdens een afrondend gesprek dat ook wel “eindgesprek” wordt genoemd. Als u daar behoefte aan heeft, kan bij het eindgesprek een maatschappelijk werker of medisch psycholoog aanwezig zijn. Het is namelijk heel goed mogelijk dat u in het eindgesprek zoveel te verwerken krijgt, dat u er in een later stadium nog met hem over wilt praten.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een Universitair Medisch Centrum. U kunt daarom gevraagd worden deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit deel te nemen, ontvangt u mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht deel te nemen. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw eigen erfelijkheidsonderzoek en voorlichting. Meer informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek vindt u via de link onder aan deze pagina.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram