• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Interventiecentrum Urologie

Print 
Hoe verloopt een afspraak? 
  

De uroloog op de polikliniek kan u voor aanvullend onderzoek naar het Interventiecentrum Urologie verwijzen. Het Interventiecentrum bevindt zich op de eerste verdieping van de Winkelstraat. Op het filmpje staat de route en hoe een bezoek verloopt. 

Besmettelijke ziekten

Wilt u in verband met een mogelijke besmettelijke ziekte, van tevoren contact opnemen als u:

 • Op een veebedrijf woont of werkzaam bent.
 • Het afgelopen jaar langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis was opgenomen.

Voorbereiding

De meeste onderzoeken doet de uroloog zelf, samen met een verpleegkundige. Naast onderzoek kunnen er ook behandelingen in het Interventiecentrum plaatsvinden. Soms zijn er voor de afspraak voorbereidingen nodig. U kunt hierbij denken aan:

 • Is het nodig dat u met een gevulde blaas komt?
 • Krijgt u van tevoren medicijnen toegediend?
 • Heeft u naderhand vervoer nodig omdat u zelf niet kunt fietsen of autorijden?

Al deze voorbereidingen zijn van tevoren met u besproken. Meestal staan ze ook nog vermeld in een patiëntenfolder of afsprakenbrief.

Als u verhinderd bent voor een afspraak, geef dit dan zo tijdig mogelijk door. De secretaresse maakt dan een nieuwe afspraak met u.

Meenemen

Als u zich meldt bij de balie, vraagt de secretaresse u naar:

 • Uw afspraakbevestiging. Dit is de brief, waarin de datum en het tijdstip van uw afspraak staat.
 • Als u medicijnen gebruikt is het handig dat u een actueel overzicht van uw medicijnen meeneemt. Dit overzicht kunt u bij uw apotheek opvragen.

 

Onderzoek en behandelingen

In het Interventiecentrum vinden verschillende onderzoeken en behandelingen plaats. U kunt hierbij denken aan een echo of kijkonderzoek van de blaas of nieren of het plaatsen van een katheter. Maar ook een operatie als het verwijderen van een tumor uit de blaas of een gedeelte van de prostaat kan plaatsvinden in het Interventiecentr​um.

De uroloog informeert u van​ tevoren over het onderzoek of de behandeling. Als u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met een medewerker van de polikliniek Urologie (zie Contact). U kunt ook tijdens de afspraak uw vragen bespreken met de uroloog of verpleegkundige.

Na afloop

Na het onderzoek of behandeling kunt u meestal weer naar huis. Als u bij thuiskomst nog vragen heeft of zich ongerust maakt, kunt u bellen met een medewerker van de polikliniek. Met dringende vragen kunt u buiten kantoortijden ook contact opnemen met de huisarts. De huisarts neemt ​zo nodig contact op met de uroloog. ​​ 

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram