• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Op de polikliniek

Print 

U meldt zich bij de balie van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT). U moet hier uw UMCG-pas afgeven. Daarna wacht u in de wachtruimte.

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult onderzoekt de tandarts u nauwkeurig. Soms maken we röntgenfoto's en afdrukken. Ook neemt de tandarts de gezondheidsvragenlijst met u door. U geeft u aan wat u verwacht van het CBT. Als de tandarts vindt dat u bijzondere tandheelkundige hulp nodig heeft, stelt hij in overleg met u een behandelplan op.

Aanvraagprocedure

Om de hulpverlening van het CBT bij de juiste patiënten terecht te laten komen, zijn er toelatingsvoorwaarden vastgesteld. Het probleem van de patiënt moet aan een aantal eisen voldoen om voor behandeling binnen het CBT in aanmerking te komen.

Na het eerste consult wordt een aanvraagformulier samen met uw onderzoeksgegevens naar de adviserend tandarts van uw zorgverzekeraar gestuurd. De adviserend tandarts beoordeelt of u in aanmerking komt voor behandeling in het CBT. Dit gebeurt op basis van wettelijke richtlijnen en polisafspraken. Soms maakt de adviserend tandarts zelf een afspraak met u om zich beter op de hoogte te stellen van uw problematiek.

Als de adviserend tandarts vindt dat u bijzondere tandheelkundige zorg nodig heeft, geeft hij toestemming voor de uitvoering van het behandelplan. Ook geeft hij aan of u een eigen bijdrage moet betalen en welk deel uw zorgverzekeraar vergoedt. De toestemmingsprocedures en de berekeningen van uw eigen bijdrage verschillen per zorgverzekeraar en verzekering. Informeer daarom goed bij u zorgverzekeraar hoe dit in uw geval is geregeld. Het UMCG brengt uw eigen bijdrage rechtstreeks bij u in rekening. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden kunt u mogelijk een deel daarvan bij uw zorgverzekeraar terug krijgen.

Negatief advies

Als de adviserend tandarts geen toestemming geeft, wordt u terugverwezen naar uw huistandarts (huisarts, psycholoog, etc.). Als u toch een behandeling op het CBT wenst, is het soms mogelijk dat u zich op eigen kosten volgens het geldende uurtarief bij het CBT laat behandelen. Als u het niet eens bent met de beslissing van uw zorgverzekeraar, kunt u in beroep gaan door contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Uitvoering behandelplan

Hebt u toestemming gekregen voor uw behandeling, dan kan er worden begonnen met het behandelplan. Tijdens de eerste afspraak van de behandeling neemt de CBT-tandarts nogmaals het plan met u door.

Zolang u onder behandeling bent bij het CBT, zijn een aantal zaken van groot belang:

  • Heeft u vragen over de behandeling en zaken die daarmee te maken hebben, dan kunt u terecht bij uw behandelend CBT-tandarts of de assisterende.
  • Meld iedere wijziging in uw verzekeringssituatie zo spoedig mogelijk bij het secretariaat van het CBT. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de vergoeding van uw verdere behandeling. 
  • Wanneer u als patiënt bent ingeschreven in het CBT neemt het CBT uw tandheelkundige zorg niet helemaal over. U dient te allen tijde ingeschreven te blijven staan bij een reguliere tandarts voor reguliere tandheelkundige en spoedeisende tandheelkundige zorg. 
  • Heeft u acute pijnklachten gerelateerd aan de behandeling in het CBT of zijn deze klachten niet op te lossen door uw eigen tandarts dan kunt u bellen met het CBT voor informatie: (050) 361 38 19. Het CBT is van maandag tot vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u bellen met het centrale nummer van het UMCG, (050) 361 61 61. Neem uw UMCG-ziekenhuispasje mee als u naar de spoeddienst gaat.
  • Het afzeggen van afspraken is ongewenst, onvoorziene omstandigheden nagelaten. Is dit onvermijdelijk, neem dan uiterlijk vierentwintig uur van tevoren contact op met het secretariaat van het CBT. Hebt u een afspraak voor een behandeling bij Gehandicaptenzorg & Angstbegeleiding waarbij u onder narcose gaat, dan geldt een opzegtermijn van 48 uur voor uw afspraak.

Het secretariaat is op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur te bereiken op telefoonnummer (050) 361 38 19. Afzeggingen door ziekte buiten werktijden en in het weekend of op feestdagen kunt u doorgeven via faxnummer (050) 361 28 31 of per e-mail Contact.

Vervolgafspraak

Voor een behandeling komt u meestal meerdere keren naar de polikliniek. Tijdens uw afspraak laten we weten u opnieuw wordt verwacht. In de spreekkamer of bij de balie kunt u een nieuwe afspraak maken.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram