• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Boezemfibrilleren

Print 

​Locatie in het UMCG

Polikliniek Hart en Vaten (​Bekijk de plattegrond​)​
Fonteinstraat 9
Telefoon: (050) 361 29 15

Voor wie

Voor patiënten met boezemfibrilleren.

Afspraak

Voor een afspraak op de polikliniek heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Aan de hand daarvan bekijken wij dan bij welke specialist u het best terecht kunt en wanneer. U ontvangt daarna een afspraakbrief met een oproep voor het spreekuur.

Heeft u een afspraak en kunt u niet? Of heeft u vragen over de afspraak? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. U vindt het telefoonnummer hierboven en in de afspraakbrief.

Eerste dag

Het onderzoek op de polikliniek gaat als volgt. U komt een hele dag voor het doen van diverse onderzoeken. Alle hartfunctieonderzoeken vinden in principe op deze eerste dag plaats. Een week later komt u nogmaals op de polikliniek. Dan worden de uitslagen van de onderzoeken van de eerste dag met u besproken, wordt aanvullend lichamelijk onderzoek gedaan en heeft u daarna een gesprek. Deze eerste dag bestaat uit onderzoeken zoals:

  • bloedonderzoek,
  • het maken van een hartfilmpje (electrocardiogram/ECG),
  • het maken van een echocardiogram,
  • Het doen van een inspanningstest (ergometrie).


Daarnaast vindt er in de thuissituatie een 24 uurs-registratie van uw hartritme plaats (holteronderzoek). U krijgt daarvoor een holterkastje mee naar huis.

Op indicatie ontvangt u een vragenlijst, zo mogelijk via de e-mail. Deze ingevulde vragenlijst is nodig om een passend behandelplan op te kunnen stellen.

Tweede dag

In de week na de onderzoeksdag  komt u terug op de polikliniek bij de verpleegkundig specialist. Tijdens dit tweede polibezoek worden aanvullende vragen gesteld over uw klachten en uw gezondheidstoestand. Als u een vragenlijst hebt ingevuld, wordt deze hierbij gebruikt. Daarnaast vindt een kort lichamelijk onderzoek plaats waarbij onder andere naar het hart en de longen geluisterd wordt.

Aan het einde van deze tweede dag krijgt u samen met de onderzoeksresultaten en de diagnose een behandeladvies te horen en worden er afspraken voor vervolgconsulten gemaakt.
De verpleegkundig specialist werkt onder supervisie van de cardioloog. Als het noodzakelijk is, spreekt u tijdens dit gesprek ook met de cardioloog.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram