• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Bipolaire Stoornissen

Print 

​​Op deze polikliniek worden diverse vormen van manische depressiviteit behandeld. Bij een dergelijke stoornis heeft u perioden waarin uw stemming verstoord is. Uw stemming kan verhoogd zijn waardoor u overactief en prikkelbaar bent en weinig slaapt. Deze periode heet een manie. Daarnaast doen zich vaak depressieve periodes voor. U bent dan somber, kunt nauwelijks genieten, bent vermoeid en kunt zich moeilijk zetten tot uw dagelijkse activiteiten. Tussen deze periodes door functioneren de meeste patiënten normaal.

Op de polikliniek Bipolaire Stoornissen van het UCP werken hulpverleners van diverse disciplines met een specifieke deskundigheid en opleiding op het gebied van de bipolaire stoornissen (psychiaters, psychiater in opleiding, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog/psychotherapeut en maatschappelijk werkende/gezins- en relatietherapeut).

Afspraak maken

Voor diagnostiek en/of behandeling op de polikliniek Bipolaire Stoornissen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Als deze u heeft aangemeld, ontvangt u een uitnodiging voor de eerste afspraak.

Op de polikliniek Bipolaire Stoornissen kunt u ook terecht voor een second opinion. Uw behandelaar moet u hiervoor met een verwijsbrief aanmelden.

Voorbereiding

U kunt zich voorbereiden op het polikliniekbezoek door uw klachten en vragen van tevoren op te schrijven. Zo vergeet u niets. Verder is het goed de volgende zaken bij u te hebben:

 • uw afspraakbevestiging
 • een geldig legitimatiebewijs (eens per jaar vraagt het UMCG u om identificatie met een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, geldig vreemdelingendocument of een geldig rijbewijs)
 • het pasje van uw ziektekostenverzekering
 • een overzicht van de eventuele medicijnen die u gebruikt.

​Meestal ontvangt u bij de afspraakbrief ook de vraag om een ​ROM/RoQua vragenlijst in te vullen.

Op de polikliniek

Bij binnenkomst op de polikliniek kunt u zich melden bij de aanmeldservice UCP in de hal. U wordt gevraagd het pasje van uw ziektekostenverzekering af te geven. Het overzicht van de eventuele medicijnen die u gebruikt neemt u mee naar het spreekuur. Het kan zijn dat de arts het overzicht nodig heeft voor het opstellen of wijzigen van uw behandelplan.

Onderzoek en behandeling

Voordat de behandeling begint, wordt u uitgebreid onderzocht. Er wordt gevraagd naar:

 • uw klachten
 • het beloop van uw stoornis
 • lichamelijke klachten
 • de invloed van uw stoornis op uw levensomstandigheden
 • voor of direct aan het begin van uw behandeling wordt u gevraagd vragenlijsten via de computer in te vullen.

De behandeling bestaat meestal uit een behandeling met medicijnen, gesprekken met uw vaste behandelaar en eventuele aanvullende psychotherapieën en cursussen. Daarnaast krijgt u voorlichting over uw ziekte. 

Behandeling met medicijnen

In overleg met u worden veelal medicijnen voorgeschreven volgens de laatste richtlijnen. Medicijnen die uw stemming stabiliseren. Bijvoorbeeld lithium, valproïnezuur (Depakine), lamotrigine, quetiapine (Seroquel) of olanzapine (Zyprexa). Het is belangrijk dat u de juiste dosering krijgt. U komt mede daarom regelmatig terug op de polikliniek om uw bloedwaarden te laten controleren en te kijken naar eventuele bijwerkingen. Met uw vaste behandelaar maakt u hierover afspraken.

U kunt bloed laten prikken op elke werkdag. De uitslag van uw bloedonderzoek is na enkele dagen bekend. Alleen als de uitslag daartoe aanleiding geeft, wordt er telefonisch contact met u opgenomen.

Het UCP houdt uw huisarts op de hoogte van het verloop van uw behandeling. De herhalingsrecepten voor uw medicijnen kunnen via uw huisarts verstrekt worden.

Gesprekken

U heeft regelmatig gesprekken met uw vaste behandelaar. Deze gesprekken helpen u in het dagelijkse leven om te gaan met uw ziekte. U krijgt in de gesprekken ook voorlichting over de ziekte, de medicijnen die u gebruikt en elementen van de later te noemen psychotherapieën.

Het is belangrijk dat ook uw naasten goed geïnformeerd zijn over uw ziekte en dat zij betrokken zijn bij uw behandeling. Uw behandelaar vraagt daarom regelmatig of u uw eventuele partner of een andere naaste mee wilt nemen naar het gesprek. Ook voor hen en uw eventuele kinderen kan indien nodig en gewenst een (apart) begeleidingsaanbod gedaan worden. Verder is het van groot belang het beloop van uw stemming samen met uw behandelaar in kaart te brengen en mogelijk te verbeteren. Dit gebeurt vaak met een life-chart.

Stemmingsgrafiek/life-chart

Het bijhouden van een stemmingsgrafiek of life-chart is een onderdeel van uw behandeling. De stemmingsgrafiek is een grafiek waarin u weergeeft hoe uw stemming verloopt, welke medicijnen u gebruikt en hoe uw levensomstandigheden zijn. Door de grafiek bij te houden krijgt u meer controle op uw stemmingswisselingen. Ook krijgt u zo inzicht in de effectiviteit van uw behandeling. Het bijhouden van de life-chart kan elektronisch via het internet. Er is ook een papieren versie.

Noodplan

Met uw vaste behandelaar maakt  u een signaleringsplan. Dit wordt ook nog wel noodplan genoemd.  Als uw stemming verandert, kunt u aan de hand van dat plan in een vroeg stadium actie ondernemen. In het plan staat wat uw risicofactoren zijn en hoe een dreigende depressie of manie zich bij u aankondigt. Ook staat er in wat u dan zelf kunt doen en wat u kunt verwachten van uw directe omgeving en hulpverleners. Bij het maken van een signaleringsplan is het nodig om iemand uit uw directe omgeving te betrekken.

Cursussen, groepstherapieën en trainingen

Stemming in balans

Regelmatig verzorgt het UCP informatiebijeenkomsten in de vorm van een cursus over de bipolaire stoornis. Deze psycho-educatie cursus heet 'Stemming in Balans'. Deze cursus is bedoeld voor patiënten en hun naasten. Aan de orde komen onder meer de behandeling en de acceptatie van de ziekte en het omgaan met een bipolaire stoornis.

Beter in Balans

Beter in Balans is een groeptherapie. U leert hier problematische denkpatronen te veranderen en beter om te gaan met emoties. Ook leert u effectiever om te gaan met problemen en symptomen van de bipolaire stoornis.

Ritme en balans

Een andere groepstherapie is: 'Ritme en Balans'. Deze cursus is gebaseerd op de principes van de sociaal ritme therapie. Deze therapie gaat uit van het vinden van een goede balans en ritme op verschillende levensgebieden bijdraagt tot een goede en stabiele stemming.

​Meer informatie over deze bijeenkomsten en groepstherapie vindt u bij behandeling.

Aanvullende behandeling en psychotherapie

Soms kan het zijn dat u een aanvullende behandeling nodig heeft. Bijvoorbeeld relatie- en gezinstherapie. Op de polikliniek kunt u hiervoor terecht bij de maatschappelijk werkende/gezinstherapeut.

Het kan ook zijn dat u specifieke begeleiding nodig heeft op het gebied van werk en dagbesteding, dan kan trajectbegeleiding ingezet worden. 

Aan uw behandeling kunnen ook individuele Sociaal Ritme Therapie (SRT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT) of Interpersoonlijke Psycho en Sociaal Ritme Therapie (IP/SRT) worden toegevoegd. Op indicatie kunt u ook gebruik maken van andere behandelvormen.

Lichamelijke ziekte en zwangerschap

De polikliniek werkt als het nodig is nauw samen met andere medisch specialisten van het UMCG. Hierdoor kunt u bij een lichamelijke ziekte, verwonding of bij een zwangerschap goed worden begeleid. Op de polikliniek is veel expertise op het gebied van de begeleiding tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Vervolgafspraak

Voor uw behandeling heeft u regelmatig een gesprek met uw behandelaar. In overleg met hem of haar wordt de termijn voor een vervolgafspraak afgesproken. Bij de inschrijf- en ontvangstbalie waar u zich eerder heeft gemeld, kunt u een nieuwe afspraak maken.

Meer informatie

Bent u onder behandeling op de polikliniek en wilt u uw afspraak verzetten/afzeggen of heeft u een vraag? Neem dan contact op met de polikliniek Bipolaire Stoornissen van het UCP, telefoon (050) 361 09 30.

Bent u onder behandeling en heeft u buiten kantooruren hulp nodig? Neem dan contact op met de aanmeldservice UCP (050) 361 88 80.

Bent u (nog) niet onder behandeling op de polikliniek en wilt u meer informatie, dan kunt u ook bellen naar de aanmeldservice UCP, telefoon (050) 361 88 80.

In de wachtkamer van de polikliniek vindt u brochures en een literatuurlijst van boeken over bipolaire stoornissen.

Voor informatie over de bipolaire stoornis kunt u ook terecht bij het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen. 

Voor meer informatie en lotgenotencontact kunt u terecht bij de Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen. 

Wetenschappelijk onderzoek

We doen organiseren of doen mee aan verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Deze onderzoeken zijn altijd gericht op het verbeteren van de zorg voor patiënten met een stemmings- of angststoornis.

Mogelijk wordt u in de intakefase of in de loop van de behandeling benaderd om vrijblijvend geïnformeerd te worden over een van de onderzoeksprojecten. Uiteraard waarderen wij het ten zeerste als patiënten deelnemen aan onderzoeksprojecten. U bent niet verplicht om mee te doen en uw keuze heeft geen invloed op uw behandeling.

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram