• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Op de polikliniek

Print 

Onderzoek en behandeling

Als u al behandeld bent in een ander ziekenhuis, gebruikt het UMCG als het kan de gegevens van de eerdere onderzoeken die u heeft gehad. Maar vaak moeten onderzoeken herhaald worden, omdat het UMCG een gespecialiseerd universitair centrum is dat beschikt over meer technische mogelijkheden.

Op de Stollingspolikliniek werken verschillende artsen, zoals hematologen, stollingsartsen en internisten in opleiding tot hematoloog of vasculair geneeskundige. Daarnaast zijn er researchverpleegkundigen werkzaam, onder wie twee hemofilieverpleegkundigen.

Tijdens uw polikliniekbezoek worden eerst een aantal vragen over u en (indien nodig) uw familie gesteld. Daarna volgt zonodig een lichamelijk onderzoek en wordt er eventueel bloed bij u afgenomen. Uw behandelend arts bespreekt later de uitslagen met u. Hierbij kan ook een co-assistent (student geneeskunde) of andere stagiaire aanwezig zijn. Bij bepaalde voorlichting of controles is ook een verpleegkundige bij het gesprek aanwezig. Soms wordt u alleen door de verpleegkundige gezien.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een universitair medisch centrum. U kunt daarom gevraagd worden deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit deel te nemen, ontvangt u mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht deel te nemen en uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek vindt u via de link onder aan deze pagina.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram