• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Op de polikliniek

Print 

Bij aankomst op de Polikliniek Anesthesiologie meldt u zich bij de balie. De baliemedewerker vraagt u om een handtekening te zetten op een formulier. Hiermee geeft u toestemming om medische gegevens op te vragen bij andere ziekenhuizen. De anesthesioloog heeft deze gegevens nodig om te kunnen zorgen voor een zo veilig mogelijke behandeling tijdens de operatie.

Vrag​​enlijst

De baliemedewerker vraagt u vervolgens om een gezondheidsvragenlijst op de computer in te vullen. Als dit een probleem is kunt u deze ook schriftelijk invullen. Eventueel kan één van onze medewerkers u helpen bij het invullen van de lijst. Het is mogelijk om bij het invullen gebruik te maken van de tolkentelefoon.

De vragenlijst bevat vragen over de gezondheid. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of:

 • u andere ziektes heeft gehad;
 • u eerder bent geopereerd en of er toen problemen zijn geweest;
 • u ergens allergisch voor bent;
 • u snel blauwe plekken heeft;
 • u maagklachten heeft;
 • er erfelijke ziektes zijn in uw familie;
 • u medicijnen gebruikt.

Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld wordt u opgeroepen door de anesthesioloog. 

Lic​​hamelijk onderzoek

De anesthesioloog of arts(-assistent) bespreekt de vragenlijst met u en doet lichamelijk onderzoek. Hierbij luistert de anesthesioloog naar uw hart en longen. Ook worden uw lengte, gewicht en bloeddruk gemeten. Soms is het nodig om een hartfilmpje (ECG) te laten maken en bloed te prikken.
Het kan zijn dat de anesthesioloog advies aan een andere specialist vraagt. U krijgt dan een verwijzing voor deze specialist. Al deze informatie is nodig om uw gezondheid vóór de operatie te bepalen. Op basis hiervan maakt de anesthesioloog een plan voor de zorg die u tijdens de operatie nodig heeft.
De verdoving die u tijdens de operatie krijgt, maakt deel uit van dit plan.

Voorlichtin​​g over verdoving

Als het lichamelijk onderzoek is afgerond, geeft de anesthesioloog of arts(-assistent) u uitleg over de vorm van verdoving die u tijdens de operatie krijgt. Ook vertelt hij u of u moet stoppen of juist starten met het innemen van bepaalde medicijnen. U kunt natuurlijk zelf ook vragen stellen.
Via de link onderaan deze pagina vindt u meer informatie over verschillende vormen van verdoving.

Deelname w​​​etenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een universitair medisch centrum. U kunt daarom gevraagd worden deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit deel te nemen, ontvangt u mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht deel te nemen. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek vindt u via de link onder aan deze pagina.

Uitslag v​an het pre-operatieve onderzoek

Nadat het pre-operatieve onderzoek is afgerond, krijgt u een oproep voor de operatie toegezonden. Deze oproep ontvangt u via het planbureau van het specialisme waar u in behandeling bent.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram