• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Spoedeisende Hulp

Print 

​​

 Afdeling

Jaarlijks bezoeken ongeveer 34.000 patiënten de Spoedeisende Hulp (SEH). De afdeling is zeven dagen per week 24 uur per dag open. Op de SEH worden patiënten behandeld met acute gezondheidsproblemen. Deze patiënten worden behandeld door in acute zorg gespecialiseerde SEH-verpleegkundigen, SEH-artsen en medisch specialisten. Deze komen van alle afdelingen van het UMCG. Patiënten worden met de ambulance naar de SEH gebracht of worden door hun huisarts verwezen. Een deel van de patiënten komt op eigen initiatief naar de afdeling.

Binnenkomst

Lopende patiënten worden direct na binnenkomst door een triageverpleegkundige gezien. Deze beoordeelt de ernst van de situatie. De uitkomst bepaalt welke patiënt als eerste geholpen moet worden en hoelang de wachttijd is. Patiënten die met de ambulance komen en ernstig zieken gaan voor. Omdat de aard en ernst van de klachten bepalen hoe snel een patiënt geholpen wordt, kan het voorkomen dat we een patiënt die ná u op de SEH is gekomen eerder helpen.   

Patiënten met eenvoudige gezondheidsproblemen kunnen daarom beter eerst contact opnemen met hun huisarts (binnen kantooruren) of de doktersdienst (buiten kantooruren). De huisarts kan in vaak op afspraak uw klacht behandelen of u verwijzen naar een van de poliklinieken in het UMCG.

Een behandeling op de SEH is een ziekenhuisbehandeling. Deze komt daarom ten laste van uw eigen bijdrage van uw ziektekostenverzekering.

Verdere behandeling

Als de oorzaak van de klachten duidelijk is, stelt de arts in overleg met de patiënt de verdere behandeling vast. Een patiënt kan op de SEH behandeld worden. Als het nodig is, wordt na de behandeling een vervolgafspraak op de polikliniek of bij de huisarts gemaakt. Het kan ook voorkomen dat een patiënt wordt opgenomen in het UMCG voor verder onderzoek en verdere behandeling. 

Patiënten die bij thuiskomst nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met de SEH. Het telefoonnummer is (050) 361 80 20.

Traumacentrum

De SEH is gespecialiseerd in traumazorg. Het UMCG is één van de elf traumacentra in Nederland. Traumazorg is bedoeld voor slachtoffers van verkeersongelukken, geweldsdelicten en grootschalige rampen. Traumatologen zijn gespecialiseerde artsen die de eerste medische hulp bieden bij ernstige ongevallen. Bij een ernstig ongeval wordt vaak de hulp van het traumateam ingeroepen, ook wel een Mobiel Medisch Team (MMT) genoemd. Het MMT van het UMCG biedt medisch specialistische hulp in aanvulling op de reguliere spoedeisende hulp (bijvoorbeeld de ambulance). Een MMT bestaat onder andere uit artsen, (ambulance)verpleegkundigen, specialisten en GGD-chauffeurs. 

De traumatologen blijven de patiënten medisch begeleiden tot en met een eventueel revalidatieproces. De traumatoloog is dus betrokken bij het complete herstelproces van een patiënt. Het Traumacentrum van het UMCG speelt een belangrijke rol bij het opzetten en versterken van een regionaal traumazorgnetwerk.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram