• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Het onderzoek

Print 

Een medewerker van de afdeling komt u ophalen. In een behandelkamer krijgt u een injectie (meestal in uw arm) of een kleine hoeveelheid vloeistof te drinken. Soms krijgt u beide. In de vloeistof zit een radioactieve stof. Deze stof heeft de eigenschap zich te verzamelen in het orgaan of lichaamsdeel dat onderzocht moet worden.

Bij sommige onderzoeken worden opnamen gemaakt terwijl u de radioactieve vloeistof krijgt toegediend. Bij andere onderzoeken moet de stof eerst enige tijd inwerken voordat de opnamen gemaakt kunnen worden. Als dit het geval is moet u enige tijd wachten. Per onderzoek varieert de inwerktijd. Bij lange inwerktijden hoeft u niet op de polikliniek te blijven.

Nadat de inwerktijd is verstreken wordt u naar de kamer gebracht waar de opnamen worden gemaakt. Bij de meeste onderzoeken kunt u uw kleding aanhouden, maar metalen voorwerpen (gespen, piercings, beugel-BH, enz.) moeten meestal wel worden verwijderd. Afhankelijk van het onderzoek worden er een of meer opnamen gemaakt. Het maken van een opname kan vijf minuten duren, soms een kwartier. Het gehele onderzoek kan daardoor een uur of langer in beslag nemen.

Een medisch nucleair werker maakt de opnamen met behulp van een speciale camera. Nadat u onder de camera heeft plaatsgenomen, wordt het apparaat in de juiste positie gebracht en worden de opnamen gemaakt. U merkt hier niets van. De camera registreert de straling die de radioactieve stof in uw lichaam uitzendt. Het beeld van de geregistreerde straling wordt vastgelegd. Als het onderzoek is afgelopen moet u soms even wachten totdat de opnamen door een arts bekeken zijn. De uitslag van het onderzoek wordt doorgestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram