• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Op de polikliniek

Print 

Bij binnenkomst op de polikliniek treft u meerdere balies aan. Boven één van de balies hangt het bordje Mammapoli, hier wordt u verwacht. De medewerker van de zorgadministratie vraagt u het volgende af te geven:

 • het pasje van uw ziektekostenverzekering;
 • uw UMCG-ziekenhuispasje. Heeft u nog geen pasje, dan wordt het hier voor u gemaakt.

Nadat u zich heeft gemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. U wordt opgehaald als u aan de beurt bent.

Ochtenddeel: onderzoeken

Tijdens het ochtendgedeelte krijgt u verschillende onderzoeken om duidelijkheid te krijgen over de aard van uw borstafwijking. De volgende onderzoeken kunnen tijdens het ochtenddeel plaatsvinden:

 • anamnese en een lichamelijk onderzoek;
 • een röntgenfoto van de borsten (mammografie) en eventueel een echo-onderzoek van de borst en/of oksel;
 • een punctie, waarbij cellen met een naald opgezogen worden (cytologische punctie);
 • een dikkenaaldbiopsie (histologische punctie).

Uitgebreide informatie over deze onderzoeken vindt u in de informatiebrief ‘Diagnostiek bij een afwijking in de borst’. U krijgt deze brief samen met de afspraakbevestiging voor de ééndagdiagnostiek thuis gestuurd.

Middagdeel: uitslag

De resultaten van de onderzoeken die u ’s ochtends ondergaat, bespreekt het multidisciplinaire team aan het begin van de middag. Aansluitend aan deze bespreking, dit is meestal tussen 14.00 - 15.00 uur, bespreekt de arts of nurse practitioner de uitslag en eventuele behandeling met u. Hieronder leest u welke uitslagen mogelijk zijn en hoe het traject dan verder verloopt.

Diagnose: geen borstkanker

Gelukkig is niet elke afwijking in de borst kwaadaardig. Tachtig procent van de patiënten die voor ééndagdiagnostiek in het UMCG komt, heeft geen borstkanker.
Als uit de onderzoeken blijkt dat u geen borstkanker heeft, legt de arts of nurse practitioner u uit hoe u zelf uw borsten kunt onderzoeken, en stuurt uw huisarts bericht van de uitslag. Als u na verloop van tijd opnieuw klachten krijgt, kunt u contact opnemen met uw huisarts.
Informatie over goedaardige borstafwijkingen vindt u via de links onder aan deze pagina.

Diagnose: onduidelijk, er is vervolgonderzoek nodig

Het kan voorkomen dat de verkregen informatie uit de onderzoeken niet voldoende is om een diagnose te kunnen stellen. Op de foto van uw borsten is bijvoorbeeld wel een afwijking te zien, maar deze is niet goed te voelen. Ook kan het zijn dat er onvoldoende cellen zijn opgezogen tijdens de cytologische punctie om een goede diagnose te kunnen stellen. Om meer duidelijkheid te krijgen is dan aanvullend onderzoek nodig. Dit kan bestaan uit een:

 • dikkenaaldbiopsie;
 • stereotactische biopsie;
 • MRI.

Deze onderzoeken kunnen niet tijdens de ééndagdiagnostiek worden gedaan. Omdat vooraf niet duidelijk is of aanvullend onderzoek nodig is, is hiervoor op deze dag geen afspraak gemaakt. U krijgt een afspraak voor het aanvullend onderzoek.

Diagnose: borstkanker

Als uit de onderzoeken blijkt dat u borstkanker heeft, dan is er behandeling nodig. De eerste stap is meestal een operatie. Daarnaast kan een aanvullende behandeling nodig zijn, zoals bestraling (radiotherapie), chemotherapie of andere medicatie. De arts of nurse practitioner bespreekt met u hoe uw behandelplan eruit kan zien. Als het behandelvoorstel een borstsparende behandeling is, wordt u verwezen naar het inloopspreekuur van de afdeling Radiotherapie. Dit spreekuur is elke donderdag.

Na afloop van het gesprek krijgt u van de verpleegkundige informatie, waaronder de brochure ‘Verpleegkundig telefonisch spreekuur’. Hierin kunt u lezen waar u met eventuele vragen terecht kunt. U kunt de brochure ook downloaden via de links onder aan de pagina. De zorgadministratie van de Mammapoli maakt in overleg met u de benodigde vervolgafspraken.

Op een vrijdag heeft u een tweede gesprek met de nurse practitioner. Tijdens dat gesprek stelt u samen met de nurse practitioner uw behandelplan op. Ook de bevindingen van de radiotherapeut worden dan besproken. De zorgadministratie van de Mammapoli maakt in overleg met u een afspraak voor dit tweede gesprek.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram