• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Harttransplantatie

Print 

​Locatie in het UMCG

Polikliniek Hart en Vaten (Bekijk de plattegrond)
Fonteinstraat 9
Telefoon: (050) 361 29 15

Op de harttransplantatiepolikliniek (ook wel harttransplantatiepoli) van het UMCG werkt een vast team van verpleegkundig specialisten en cardiologen. Zij hebben zich gespecialiseerd in de zorg rondom harttransplantaties. Een deel van de patiënten met ernstig hartfalen komt in aanmerking voor een harttransplantatie. Een speciale screening is nodig om te beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt.

Als u wordt geplaatst op de wachtlijst voor harttransplantatie, dan vinden de poliklinische controlebezoeken ongeveer één keer in de  6 weken plaats. Tijdens het eerste jaar na harttransplantatie vinden controles plaats tijdens het afnemen van een biopt om te beoordelen of sprake is van afstoting. Na het eerste jaar na harttransplantatie worden 3 à 4 maandelijks poliklinische controlebezoeken gepland.

De verpleegkundig specialisten zijn het eerste aanspreekpunt op de harttransplantatie poli en informeren u over het screeningstraject, de procedure rondom harttransplantatie en leefregels voor en na harttransplantatie. Medicatie wordt eventueel aangepast en indien nodig wordt aanvullend onderzoek aangevraagd.

Binnen het harttransplantatieteam is sprake van een nauwe samenwerking tussen cardioloog en verpleegkundig specialist.

Team

Werkzaam op de harttransplantatiepoli zijn:

- Hendyke Gerds, verpleegkundig specialist
- Aafke Klungel, verpleegkundig specialist
- Dr. S.A.J. van den Broek,cardioloog

- Dr. K. Damman, cardioloog
- Prof. dr. M. Rienstra, cardioloog

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram