• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Op de polikliniek

Print 

Op het Endoscopiecentrum meldt u zich bij de balie. Daarna kunt u in de wachtruimte gaan zitten. Een verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de onderzoekskamer. Deze verpleegkundige begeleidt u tijdens het onderzoek. Op de onderzoekskamer leggen de arts en/of de verpleegkundige u het onderzoek nog eens kort uit. Ze  beantwoorden ook uw eventuele vragen.

Het onderzoek, de behandeling

De gang van zaken verschilt per onderzoek en behandeling.

Resultaat en uitslag

Na het onderzoek vertelt de arts u de voorlopige uitslag. De arts stuurt de definitieve uitslag van het onderzoek naar de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. U krijgt de uitslag van het onderzoek van hem of haar te horen. Ook de uitslag van eventueel weefselonderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een universitair medisch centrum. U kunt daarom gevraagd worden deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit deel te nemen, krijgt u informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht deel te nemen. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram